HELSENORGE

Avdeling for klinisk aktivitet

Avdeling for klinisk aktivitet er en tverrfaglig avdeling bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, logopeder, sosionomer og lærings- og mestringssenteret. Faggruppene deltar i ulik grad i alle ledd i behandlingsforløpet innen medisin, ortopedi, revmatologi og psykiatri. 


Vi behandler inneliggende og polikliniske pasienter og jobber i samarbeid med avdelingenes øvrige personale og pasientens pårørende. Vi driver også opplæring og gruppeundervisning til pasienter og pårørende, samt veileder studenter og turnuskandidater.

Fant du det du lette etter?