HELSENORGE

Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling (Røntgenavdelingen) er en medisinsk serviceavdeling. Avanserte bildediagnostiske metoder benyttes for å undersøke og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen tar også imot pasienter henvist fra eksterne leger. Dette gjelder først og fremst pasienter fra Diakonhjemmet sektor (bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker). Regionpasienter(fra hele Helse Sør-Øst) innen revmatologi undersøkes også her. 

Fant du det du lette etter?