HELSENORGE

Alderspsykiatrisk avdeling

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr utredning og behandling av psykisk lidelse hos personer over 65 år i Diakonhjemmet og Lovisenberg sektor i Oslo. Vi utreder og behandler også psykiske symptomer og atferdsforstyrrelser ved demens. Både utredning og behandling kan gjøres poliklinisk, ambulant eller ved innleggelse.

Fant du det du lette etter?