HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Birgit Malene Tovik Wollmann

Metodespesialist / ph.d-stipendiat ved Senter for psykofarmakologi.

Birgit Malene Tovik Wollmann
Birgit Malene Tovik Wollmann

Kontaktinfo:
Tlf: 22 45 46 57
E-post: BirgitMaleneTovik.Wollmann@diakonsyk.no

​Utdannet master i farmasi (2015) fra Universitetet i Oslo. Ansatt som metodespesialist ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus, og stipendiat ved samme sted.

Pågående forskningsprosjekter

Ph.d-prosjektet omhandler systemisk inflammasjon som kilde til individuell variasjon i legemiddelmetabolisme og biomarkører som kan måle denne variasjonen.

Interessefelt

Forskning på miljøfaktorer, som for eksempel alder, kjønn og sykdomsstatus, som kilder til variasjon i legemidlers opptak, transport, nedbrytning og utskillelse fra kroppen (legemidlers farmakokinetikk). 

Fant du det du lette etter?