HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Brage Kraft

Psykolog og postdoktor (Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen).

​Postdoktor-prosjekt​

Tittel: "Effekter av endring i affektiv skjevhet (bias) på transdiagnostisk grubling (rumination) og symptomer. En randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie."

Beskrivelse: Pasienter med depresjon har en skjevhet i oppmerksomheten slik at de har en tendens til å fokusere på det som er negativt. Tidligere studier tyder på at øvelse via et dataprogram (Atte​ntion bias modification) kan hjelpe folk som tidligere har vært deprimerte til å dreie fokuset vekk fra det som er negativt og redusere tilbakefall av depresjonssymptomer. Nå undersøker vi effekten av denne metoden på blant pasienter med ulike psykiatriske diagnoser for å se om flere kan ha nytte av denne tilnærmingen. Særlig er jeg interessert i å kartlegge hva som kjennetegner pasientene der denne metoden er hjelpsom - i motsetning til pasienter der den ikke er hjelpsom - slik at vi kan spisse behandlingen mot dem som har mest nytte av den.

Les mer via lenken under: 


Faglige interessområder

  • nevrokognisjon og depresjon
  • individualisert kartlegging og behandling ("precision medicine")
  • komplekse modeller av psykiske lidelser
  • maskinlæring og nettverksanalyse

Disputas: Brage Kraft

19. juni 2019 forsvarte cand. psychol. Brage Kraft sin avhandling for graden ph.d:

Scientific abstractFant du det du lette etter?