HELSENORGE
forskere psykisk helse og rus

Eira Ranheim Aksnes

Stipendiat ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Portrettfoto av Eira Ranheim Aksnes

​Fors​k​​ergruppe​​

Hjerne og kognisjon hos barn og unge utvikler seg via komplekse samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer. Forbedret innsikt i disse utviklingsprosessene kan hjelpe oss å forstå mekanismene som ligger til grunn for psykiske helseproblemer. I vår gruppe er vi interessert i hvordan genetiske, sosioøkonomiske, miljømessige og psykososiale faktorer påvirker vår nevrokognitive utvikling og fører til økt risiko eller motstandskraft mot psykiske problemer.
​​

Forsker​​p​rofil

​Jeg forsker på hvordan psykiske vansker utvikler seg gjennom barnedom og i ungdomstid. Jeg er særlig interessert i å forstå mer av hvordan endringer i hjernestruktur i ungdomstiden henger sammen med at mange psykiske lidelser oppstår i denne perioden av livet. Dette undersøker jeg ved å benytte hjerneavbildningsteknikker (strukturell MR) i sammenheng med mange andre faktorer - som for eksempel emosjonelle problemer, symptomkategorier og kognitive funksjoner. Hensikten er å forstå mer av hvordan disse faktorene påvirker hverandre og eventuell risiko og beskyttelse mot psykisk sykdom.​

Faglig bak​​​grunn

Jeg er utdannet klinisk psykolog ved Aarhus Universitet i Danmark (2019). Jeg har tidligere vær involvert i forskning ved Center for Functionally Intergrative Neuroscience, Aarhus Universitet, ved Psykologisk Institutt Københavns Universitet og ved Sunnaas Sykehus i Oslo. Jeg jobber også klinisk som barne- og ungdomspsykolog ved BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus.​​

Faglige inte​resser​​

Utviklingsbaner av emosjonelle plager hos barn og ungdom
Strukturell hjerneutvikling i barne- og ungdomsår
Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med psykisk helse
Forebygging av psykisk helseplager hos barn og unge
Transdiagnostiske og konseptuell forståelse av psykopatologi​​


Fant du det du lette etter?