HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Espen Molden

Enhetsleder og professor ved Senter for psykofarmakologi (SFP).

Espen Molden
Enhetsleder og professor Espen Molden

Espen Molden er utdannet cand. pharm (1997) med PhD/dr.scient.-grad fra 2003. Ansatt som forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi​, Diakonhjemmet Sykehus, og professor i farmakologi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kontaktinfo:
E-post:espen.molden@diakonsyk.no
Tlf:​22 45 46 46

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder for to eksternfinansierte prosjekter via Helse Sør-Øst, hhv. "Novel biomarkers for dose individualization and monitoring of antipsychotic drugs" (PhD) og "Schizophrenia Genetics – variants associated with disease development and clozapine treatment" (postdoc). Hovedveilder for fire pågående PhD-prosjekter, hvorav tre utspringer fra Diakonhjemmet Sykehus. Felles for alle prosjektene er fokus på kilder/årsaker til variasjon i legemiddelrespons (effekt/bivirkninger), og hvordan man i klinisk praksis kan individtilpasse behandlingen ut i fra kjennskap til de respektive kildene/årsakene.

Interessefelt

Klinisk farmakologisk/psykofarmakologisk forskning på genetikk, alder, kjønn, sykdomsstatus og interaksjoner som kilder til individuell variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger), samt strategier for å håndtere denne variasjonen i klinisk praksis for å persontilpasse og optimalisere behandlingen.

Fant du det du lette etter?