HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Gudrun Høiseth

Overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Senter for psykofarmakologi (SFP).

Gudrun Høiseth er utdannet cand. med (2001) med PhD-grad fra UiO 2009. Ansatt som overlege ved Avdeling for rettsmedisin, OUS og forsker i 10 % stilling ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.

Pågående forskningsprosjekter med utspring i Diakonhjemmet sykehus

  • Metadonkinetikk: et samarbeid med Universitetet i Bergen der kinetikk av metadon i relasjon til kliniske symptomer studeres.
  • Eldre og bruk av psykofarmaka: post-doc prosjekt som studerer sammenhengen mellom alderspsykiatriske diagnoser og forskrivning av medikamenter, samt serumkonsentrasjoner av psykofarmaka hos eldre.

Andre prosjekter

  • Bruk av negl og hår som markør for alkoholinntak (hovedveileder for Ph.D-kandidat).
  • Sammenheng mellom konsentrasjoner av zopiklon og påvirkning (hovedveileder for Ph.D-kandidat).
  • Utskillelse av benzodiazepiner i spytt og urin hos friske, frivillige.
  • Sammenheng mellom konsentrasjoner av rusmidler i blod og spytt.'
  • Sammenheng mellom alkohol og hjertekarsykdom og kreft.


Fant du det du lette etter?