HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Kristine Hole

Farmasøyt, Ph.d. ved Senter for psykofarmakologi.

Kristine Hole
Farmasøyt og Ph.d. Kristin Hole
Kristine Hole er utdannet Master i farmasi (2013) med PhD fra 2019. Ansatt som farmasøyt og forsker ved Senter for Psykofarmakologi.

Kontaktinfo:

E-post: kristine.hole@diakonsyk.no
Tlf: 22 45 46 56

Pågående forskningsprosjekter

Deltar i ulike prosjekter innen persontilpasset legemiddelbehandling, som for eksempel legemiddelinteraksjoner, kilder til variasjon i legemiddelmetabolisme og etterlevelse av behandling. 

Interessefelt

  • Biomarkører for legemiddelmetabolisme
  • Persontilpasset behandling
  • Farmakokinetikk
  • Farmakogenetikk

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?