HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Laura A Wortinger Bakke

Forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Forskerprofil og publikasjoner

Forskergrupper

Hjerneavbildning ved psykose (UiO)

Gruppen forsker på psykoselidelser, med fokus på etiologi, nevroanatomi og tidlige risikofaktorer. Gruppen undersøker strukturelle hjerneforandringer, hvordan de oppstår og hvordan de utvikler seg over tid ved psykoselidelser. Les mer via lenken under: 

PAEDIA

Forskningsgruppen PAEDIA skal initiere og gjennomføre klinisk forskning og translasjonsforskning innen pediatri, i nær tilknytning til den kliniske driften ved Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus (BUK). Les mer via lenken under:

Disputas

16. juni 2017 forsvarte Laura Anne Wortinger Bakke ved Institutt for klinisk medisin sin avhandling for graden ph.d.:


Fant du det du lette etter?