HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Line S. Bråten

Ph.d-stipendiat ved Senter for psykofarmakologi.

Ph.d-stipendiat Line Skute Bråten

Line Skute Bråten er utdannet Sivilingeniør MSc, i Kjemi og Biteknologi (2013), med molekylær mikrobiologi og genetikk som fagområde. Hun er ansatt som metodespesialist og Ph.d-stipendiat ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus.

​Kontaktinfo:

E-post: line.braten@diakonsyk.no
Tlf: 22 45 46 48

Pågående forskningsprosjekter

Phd-stillingen er eksternt finansiert via Helse Sør-Øst med prosjekt-tittelen: Therapeutic failure of antidepressants – identification and assessment of novel pharmacogenetic determinants. Prosjektet har som hovedmål å finne nye genetiske varianter som kan forklare terapisvikt av antidepressiva. 

Interessefelt

Med master i genetikk er hovedfokuset farmakogenetikk og forskning på hvordan genetikk kan påvirke legemiddelrespons (for eksempel terapisvikt eller bivirkninger) hos en pasient. I tillegg er jeg interessert i bioinformatikk og behandling av store data, spesielt genetiske data. 

Fant du det du lette etter?