HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Linn Christin Bonaventure Norbom

Postdoktor ved Psykologisk institutt (UiO) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Linn Christin Bonaventure Norbom
Postdoktor Linn Christin Bonaventure Norbom

Om ​Linn Christin Bonaventure Norbom

Jeg forsker på hjerneutviklingen hos barn og unge og er spesielt interessert i det ytterste laget av hjernen, kalt hjernebarken. Selv om mange først diagnostiseres med psykiske lidelser i ung voksen alder, viser det seg at flere av disse lidelsene oppstår i barne og ungdomsårene, og denne tiden anses dermed som en sentral risikoperiode. Man tror i dag at genetiske faktorer, i tett samspill med miljøet, kan påvirke typisk hjerneutvikling og dermed føre til psykiske plager. Sagt på en annen måte mener man i dag at flere psykiske lidelser er nevroutviklingsfortstyrrelser, og at det derfor er viktig å forske på hjerneutvikling i de første ti-årene av livet. Det langsiktige målet er å få en bedre forståelse av hvorfor enkelte unge strever med alvorlige psykiske helseplager, samt de underliggende sykdomsmekanismene. 

Les mer på nettsidene til UiO:


 Faglige interesseområder

  • Strukturell kortikal hjerneutvikling
  • Psykopatologiske nevroutviklingsforstyrrelser
  • Kortikale intensitetsmål (grey/white contrast, T1w/T2w ratio)
  • Multimodal fusjon
  • «Independent component analysis (ICA)»
  • Transdiagnostiske tilnærminger"

Fant du det du lette etter?