HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Marit Tveito

Enhetsleder Marit Tveito

​Kontaktinf​o:
E-post: marit.tveito@diakonsyk.no
Tlf: 22 45 46 55

​Pågående forskningsprosjekter

I prosjektet "Antipsykotiske legemidler til eldre" undersøker vi betydningen av alder for hvor stor legemiddeleksponeringen blir hos de eldre pasientene. Som en del av prosjektet skal vi også undersøke forskrivning og spesialisthelsetjenestebruk til eldre med alvorlige psykiske lidelser som ofte behandles med antipsykotiske legemidler.

Interessefelt

Bruk og bivirkninger av psykofarmaka hos eldre.

Publikasjoner
Fant du det du lette etter?