HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Nils Inge Landrø

Professor ved Psykologisk institutt og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Nils Inge Landrø
Professor Nils Inge Landrø

Nils Inge Landrø er professor tilknyttet Psykologisk institutt  og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. 


Forskergruppe (leder):

Faglige interesser

Hovedområdet er klinisk og kognitiv nevropsykologi. I aktuelle prosjekter studeres relasjonen mellom kognitive kontroll funksjoner og humør endringer (kognisjon - emosjon interaksjoner). Dette belyses hos friske personer og hos personer som har eller har hatt depresjoner. Impulsivitets problematikk er også relevant. Effekter av varianter av gener som regulerer serotonin transmisjonen i hjernen på humør og kognitive funksjoner studeres også innenfor denne rammen. Andre aktuelle temaer er nevropsykologiske aspekter ved multippel sklerose og smerte tilstander.

Prosjekter


Fant du det du lette etter?