HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG rus

Stener Nerland

Stipendiat og matematiker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Portrett av Stener Nerland
Fant du det du lette etter?