Senter for psykofarmakologi

Kurs

Senter for psykofarmakologi arrangerer et årlig kurs i psykofarmakologi, samt kurs for bioingeniører og annet helsepersonell.

Det 16. ​årlige kurset i psykofarmakologi 2021                                             - Behandlingsresistens


Dato: 27. april 2021 
Sted: Digitalt via webex

I år er det behandlingsresistens som er overordnet tema. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin og klinisk farmakologi.

Påmelding via lenken under: 
Behandlingsresistens - kurs i psykofarmakologi (27. april 2021)

Last ned kursinvitasjonen (PDF)

Nettbasert foredrag: Klozapin og Covid-19

Publisert: 23. april 2019.

Lenke til webinar om klozapin og Covid-19

Passord: KlozapinCovid19

Veiledning for bruk av Webex seminar finner du her

Fant du det du lette etter?