HELSENORGE
Enhet for klinisk forkning og innovasjon

Om oss

Enhet for klinisk forskning og innovasjon består av to team: Forskning og innovasjon og Poliklinikk psykisk helse og arbeid. Enheten ledes av psykologspesialist Ragne Gjengedal og du kan lese mer om vår virksomhet i menyen nedenfor.

---- Enhet for klinisk forskning og innovasjon ---- 

Forskning og innovasjon

Team for klinisk forsknings og innovasjon utvikler og formidler kunnskap om jobbfokusert behandling til både helsepersonell og pasienter. Forskningsvirksomheten omfatter flere forskningsprosjekter inne arbeid og psykisk helse og er forankret i jobbfokusert kognitiv terapi. Forskningen foregår i tett samarbeid med Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid. Vi mottar forskningsmidler fra blant annet Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF, ExtraStiftelsen (via Mental helse) og sykehusets forskningsfond. ​

Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr behandling og ulike kurs og grupper til personer som på grunn av angst eller depresjon er i ferd med å falle ut av arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det. Behandlingen ved poliklinikken er basert på kognitiv terapi og sentrale elementer i vårt behandlingstilbud er:

  • God informasjon om angst og depresjon, og normalisering av reaksjoner og følelser.
  • Innsikt i sammenhengen mellom tenkning, følelser og handlinger, med vekt på å endre hemmende og uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
  • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Bevisstgjøring av ressurser og problemer i jobbsituasjonen, og hjelp til å holde seg i jobb eller komme tilbake til jobb.
  • Ved behov kunne trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
  • Vekt på struktur og døgnrytme i hverdagen.
  • Råd om håndtering av søvnproblemer.
  • Forebygging av tilbakefall.​

Kontakt oss


Fant du det du lette etter?