HELSENORGE
Enhet for klinisk forskning og innovasjon

Om oss

Siden er under utarbeidelse (06.10.2022)

​Forskning og innovasjon

Ved Enhet for klinisk forsknings og innovasjon utvikler og formidler vi kunnskap om jobbfokusert behandling til både helsepersonell og pasienter. Forskningsvirksomheten omfatter flere forskningsprosjekter inne arbeid og psykisk helse og er forankret i jobbfokusert kognitiv terapi.

Vi mottar forskningsmidler fra blant annet Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF, ExtraStiftelsen (via Mental helse) og sykehusets forskningsfond. ​​

Kontakt oss

Enhetsleder

Psykologspesialist Ragne G. Hole Gjengedal
E-post: ragne.gjengedal@diakonsyk.no
Tlf: 22 02 98 00

Besøksadresse
Forskningsveien 7, 0373 Oslo (se i Google Maps)

Postadresse
Diakonhjemmet sykehus
Enhet for klinisk forskning og innovasjon
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Tlf: 22 02 98 00 ​Fant du det du lette etter?