HELSENORGE

Enhet for administrasjon og økonomi, Vinderen

Enhet for administrasjon og økonomi har ansvaret for merkantile oppgaver og administrative rutiner knyttet til den daglige driften ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Fant du det du lette etter?