HELSENORGE

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken (PHT) gir tilbud til pasienter og pårørende som trenger hjelp til å mestre sykdom eller som har både psykisk og somatisk sykdom. 

Fant du det du lette etter?