HELSENORGE

Forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling

Enhet for klinisk forskning og innovasjon har ansvar for å organisere og gjennomføre flere ulike forsknings-, kvalitets- og innovasjonsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Målsetningen med all forskning og innovasjon er at den skal ha sitt utspring i kliniske problemstillinger, og bidra til økt kompetanse på området psykisk helsevern. Forskningen skal lede til økt forståelse og bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av psykiske lidelser. Forskning gir kunnskap og kompetanse til beste for pasientene.

Informasjon om bredt samtykke kommer høsten 2023.​

Vi samarbeider aktivt med flere nasjonale forskningsnettverk, og har betydelig forskningsaktivitet knyttet til nettverkene NORMENT, NORSMI og Ungdoms-TOP.

N​​ORMENT

NORMENT (Nor​sk senter for​ forskning på mentale lidelser) er et nasjonalt forskningsnettverk med ulike forskningsgrupper lokalisert til ulike sykehus i Norge, og flere internasjonale samarbeidspartnere. Det overordnede målet er å finne svar på hvorfor noen mennesker utvikler alvorlige psykiske lidelser. 

Flere forskere tilknyttet NORMENT er ansatt ved Diakonhjemmet sykehus og forskningsgruppen «Hjerneavbildning ved psykose», der professor Ingrid Agartz er gruppeleder, har hatt en spesielt tett tilknytning til Diakonhjemmet Sykehus. 

NOR​​SM​I

(Norwegian Research Network in Severe Mental Disorders; Biobank og bredt samtykke for forskning på psykisk helse)​​.​

For å legge til rette for fremtidig forskning på psykiske lidelser og rus inviteres pasientene til å avgi bredt samtykke til forskning på psykiske faktorer (hentet fra journal og ulike registre) og biologiske prøver (lagret i forsknings-biobank, NORSMI). 

Oslo Universitetssykehus har det overordnede ansvaret for NORSMI, mens de fleste større sykehusene i landet har representanter i styringsgruppen og rekrutterer pasienter. Generell informasjon og oversikt over prosjekter som bruker data/opplysninger/biologisk materiale fra NORSMI-bredt samtykke finner du hos

Ungdoms-TOP​​


Våre forskere​​

​Prosje​​kter

​​Fant du det du lette etter?