HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

For pasienter

Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer over 18-år som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team bestående av psykologer, psykiatere og psykiatriske sykepleiere som gir psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv atferdsterapi. Det drives kontinuerlig forskning på behandlingen for å stadig forbedre tilbudet til våre brukere.​ Denne forskningen dokumenterer at mange har hatt stort utbytte av behandlingstilbudet. 

 

--- Behandlingstilbud ---

Jobbfokusert behandling

Behandlingen ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid er basert på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Det er godt dokumenterte terapiformer ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger, som fremheves i nasjonale retningslinjer for behandling. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i din hverdag her og nå. Din opplevelse av situasjonen og dine behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager og søvnproblemer. Samtidig snakker vi om håndtering av situasjonen på jobb. For deg som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlingen strekker seg vanligvis opp mot 8–12 timer.​ Les mer via lenken under:

Jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon (pdf)​​

Sentrale elementer i behandlingen

  • God informasjon om angst og depresjon og ulike tiltak som kan hjelpe deg for å beholde framgangen fra behandlingen.​
  • Hjelp til å etablere hensiksmessige tanke- og handlingsmønstre, og til å forstå og mestre vanskelige følelser.
  • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
  • Hjelp til å holde på framskrittene fra behandlingen og redusere risikoen for tilbakefall. 
  • Ved behov trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
  • Finne frem til aktiviteter privat og på jobb som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
  • Etablering av struktur og døgnrytme i hverdagen.
  • Hjelp for utmattelse og søvnproblemer.

Aktivt samarbeid

Du skal kjenne seg respektert og ivaretatt, og kunne medvirke aktivt i din egen behandling. Søkelyset rettes derfor også mot dine sterke sider og egenskaper, og ressurser og muligheter. Behandlingen fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Mellom hver time vil du også bli bedt om å fylle ut et enkelt skjema for å følge opp framgangen i behandlingen.

Målgruppe

Tilbudet er for deg som er over 18 år og som har en angst eller depresjonslidelse og som ønsker behandling av dine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole.

Arbeid og psykisk helse ​

Henvisning

​Behandlingstilbudet er en tjeneste fra spesialisthelsetjenesten og du trenger legehenvisning for å delta. I henvisningen må det stå relevant informasjon om din situasjon slik at vi kan avgjøre hvorvidt tilbudet er egnet for deg. ​

Hva skjer etter du er henvist til oss?

Når legen din har henvist deg til oss, blir henvisningen vurdert av vårt inntakspersonell. Her vurderer vi om du er i målgruppen for vårt behandlingstilbud. I så fall blir du raskt kalt inn til en samtale for å vurdere ditt behov for behandling nærmere. Her gjør vi en standardisert utredning for å kartlegge dine plager, samtidig som vi får høre mer om deg og din situasjon. Denne samtalen varer vanligvis en drøy time.  

Dersom vårt tilbud ikke vurderes å være riktig​ for deg, vil vi henvise deg videre om det er behov for det. Vi kan også gi deg råd om hvor du kan søke annen tilpasset hjelp.  

​Dersom vårt tilbud vurderes å være riktig fo​r deg, får du et behandlingstilbud. Hvis du takker ja, vil behandlingen starte etter gjennomsnittlig 4 til 6 uker. 

I denne ventetiden får du tilbud om å delta på Introduksjonskurs i mestring av ang​st og depresjonHer lærer du mer om angst og depresjon, og om hvordan du kan få størst mulig utbytte av behandlingstilbudet. Vi ser også på ulike sammenhenger mellom psykisk helse og arbeid. Kurset går over fire uker og arrangeres hver tirsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i våre lokaler i Forskningsveien 7Les mer om kurset via lenken under: 

Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon​Fant du det du lette etter?