HELSENORGE

Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost tar i mot pasienter med revmatiske leddsykdommer til planlagte og akutte innleggelser. Vi har regionsfunksjon i revmatologi og har derfor pasienter fra hele Helse Sør-Øst til utredning eller behandling. De fleste som legges inn kommer til planlagt innleggelse, enten til et dagopphold med tverrfaglige konsultasjoner eller til døgnopphold. På revmatologisk sengepost er det et tett samarbeid mellom lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Fant du det du lette etter?