HELSENORGE

Enhet for klinisk forskning

Enhet for klinisk forskning organiserer et forskningsmiljø som inkluderer blant annet store kliniske studier, registerstudier og epidemiologiske studier, i tillegg til Medisinsk bibliotek. 

Fant du det du lette etter?