HELSENORGE

Anne Therese Tveter

Nestleder REMEDY, Seniorforsker, Førsteamanuensis OsloMet og fysioterapeut

Karriere og utdan​​ning

 • ​Fysioterapeut (2001)
 • MSc, Universitet i Oslo (2007)
 • PhD, Universitet i Oslo (2014)

Faglig intere​ssefelt 

 • ​Muskelskjelettplager med spesielt fokus på artrose. 
 • Evaluering av måleinstrumenters metodiske egenskaper.
 • Avstandsoppfølging og videokonsultasjoner.
 • Digital oppfølging.
 • Innovasjon
 • Prosjekter

Prosjektle​​der:

 • ​Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med revmatoid artrittNOR-Flare, et prosjekt som skal ta i bruk kunstig intelligens og innsamlede helse- og sykdomsopplysninger fra GoTreatIt-databasen til å finne «riktig» tidspunkt for kontrolltimer til personer med inflammatoriske leddsykdommer. Mottok Karrierestipend på 9 millioner fra Helse Sør-Øst i 2019.
 • HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose. Utvikling av en app for behandling av håndartrose, støttet av Stiftelsen Dam. 
 • Aktiv med web-basert støtte (AktiWeb). Et web-basert likepersonsstøttet treningsprogram for personer med hofte- og/eller kneartrose, gjennomført i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund.
 • Digital Artrosebehandling (DigiOA). En randomisert kontrollert studie der vi ønsker å undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.
 • Happy Hands – en app for digital egenmestring av håndartrose. En randomisert kontrollert studie der man skal undersøke om bruk av app er mer effektivt og kostnadseffektivt sammenliknet med standard behandling.
 • Bedre hjertehelse for pasienter med inflammatorisk leddsykdom (ExeHeart). En randomisert kontrollert studien der man skal undersøke effekt av høyintensiv kondisjonstrening.
 • Brukererfaringer med bruk av avstandsoppfølging av pasienter med revmatisk sykdom  (RemoteUX). En kvalitativ studie av pasienters og helsepersonells erfaringer med avstandsoppfølging.

Prosjektmed​arbeider:

 • Ergoterapi versus kirurgi ved artrose i tommelens rotledd (CMC). En randomisert kontrollert studie.
 • Måling av fysisk aktivitet ved muskel- og skjelettsykdom. Validering av spørreskjema for fysisk aktivitet opp mot aktivitetsmonitor.
 • The Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication within rheumatology and gastroentology (Nor-vaC). Undersøker hvor god og langvarig beskyttelse COVID-19 vaksinen gir personer som bruker immundempende behandling.
 • Oppfølging av aksial spondyloartritt i spesialisthelsetjenesten (ReMonit). Evaluering av om to nye avstandsoppfølgingsstrategier er like bra som regelmessig fysisk oppmøte.
 • Jobbglidning ved revmatologisk poliklinikk (CarePathway håndartrose) Kan første konsultasjon for personer med håndartrose gjøres av ergoterapispesialist?

Veileder for fem PhD-kandidater

Publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner i PubMed

E-post: AnneTherese.Tveter@diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.​​

Fant du det du lette etter?