HELSENORGE

Heidi A. Zangi

Seniorforsker, Førsteamanuensis VID og sykepleier

Utdanning og​​ karriære​​

 • ​Sykepleier (​1982)

 • MSc, Universitet i Oslo​​​​ (1996)

 • PhD, Universitet i Oslo (2012)

Faglig int​eressefelt 

 • Undervisning, læring og mestring for personer med revmatiske sykdommer og andre kroniske plager. 
 • Undervisning i livsstyrketrening og helsepedagogiske metoder for helsepersonell.
 • Sykepleierens rolle i behandling og rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer. 
 • Brukermedvirkning i forskning

Pros​jekter

 • SALSA - Samhandling, Livsstyrketrening og fysisk aktivitet for bedre behandling av fibromyalgi
 • Nettverk for læring og mestringstilbud innen revmatologi 
 • Nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering 2022​ 
 • Veileder en PhD-kandidat 

​Publikasjoner

Vitenska​pelige publikasjoner i PubMed

E-post: heidi.zangi@diakonsyk.no​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Fant du det du lette etter?