HELSENORGE

Ingvild Kjeken

Seniorforsker,Professor OsloMet og ergoterapeut
NKRR

​​​Utdanning og karriære

 • Ergoterapeut (1983)
 • MSc, Universitet i Oslo (2002)
 • PhD, Universitet i Oslo (2006)​

Interesse​felt 

 • Håndartrose
 • Rehabilitering
 • Funksjonsvurdering
 • Brukermedvirkning
 • Utvikling og evaluering av ergoterapi- og rehabiliteringsintervensjoner innen revmatologi.

Pågående prosjekter 

 • Ergoterapi versus kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert, kontrollert studie. 2013 - 2020. Deltakende helseregioner: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt. Støttet med flerregionale forskningsmidler.
 • Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. En mixed methods studie. 2017-2024. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst og Helse Midt. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
 • Brobygging i rehabilitering. En multisenterstudie av rehabiliteringsforløp for personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2015 – 2021. Støttet med midler fra DAM-stiftelsen.
 • BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Deltagere fra alle helseregioner. 2017-2021. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
 • HAPPY Hands: Bedre hverdag med håndartrose. Utvikling av en app for behandling av håndartrose, støttet av Stiftelsen Dam. 
 • REHAB Nytte. Nasjonalt prosjekt om nytten av rehabilitering.
 • Veileder fem PhD-kandidater. 
 • Har de siste årene fått flere sotre tildeninger av forskningsmidler fra Forskningsrådet. 

​Publikasjoner

Vitenskapelige publik​asjoner i PubMed

E-post: ingvild.kjeken(alfakrøll)diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Fant du det du lette etter?