HELSENORGE

Marte Feiring

Seniorforsker, Professor OsoMet, sosiolog og ergoterapeut
NKRR

Karriere og utdanning​

 • Ergoterapeut (1981)
 • PhD, Universitet i Oslo (2009)​

​Faglig in​​ter​essefelt 

 • Reh​​abilitering

 • Folkehelse

 • Funksjonshemming

 • Brukermedvirkning i forskning

 • Digital samhandling

 • Historiske og kvalitative tilnærminger. 

​​Prosjekter 

 • Task shifting in the care for patients with hand osteoarthritis, Støttet med midler fra OsloMet og NFR.
 • Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. Work package 2 – the qualitative study. 2020-2024. Deltagende helseregioner: Helse Sør-Øst og Helse Midt. Støttet med midler fra Norges Forskningsråd.
 • Brukermedvirkning i forskning [User involvement in Research], sammen med Per Koren Solvang OsloMet. 
 • Hverdagsrehabilitering [Reablement], sammen med forskere ved Høgskulen på Vestlandet, VID, NTNU, Luleå tekniska universitet, Roskilde universitet, Syddansk universitet, København universitet, Kings College, UK, og Western Sydney University, Australia, 
 • https://reable.auckland.ac.nz
 • https://www.phlegethon.net​
Fant du det du lette etter?