HELSENORGE

Siri Lillegraven

Nestleder REMEDY, Enhetsleder, seniorforsker

Enhet for klinisk forskning

​Arbeidssted Diakonhj​emmet Sykehus

Revmatologisk avdelin​​g

Utdanning​

 • ​Cand.med. Universitet i Oslo
 • PhD, Universitet i Oslo (2013)
 • Master of Public Health, Harvard School of Public Health, USA (2012)
 • Forskningsopphold i utlandet 2010-2012 (2 år) - Harvard University, Boston / Brigham and Women's Hospital, Boston USA. ​

Interessefelt

 • Behandlingsstrategier for tidlig revmatoid artritt (RA, leddgikt
 • Behandlingsstrategier ved RA-remisjon
 • Randomiserte kontrollerte kliniske studier
 • Bruk av bildediagnostikk ved artrittsykdommer
 • Tidlig RA
 • RA-remisjon
 • Prediktorer for sykdomsutfall ved kroniske artrittsykdommer
 • Epidemiologi
 • Ortopedisk forskning

Publikasjoner​​

Oversikt over publikasjoner i PubMed

Oversikt over publikasjon​​er og prosjekter i Cristin

Fant du det du lette etter?