HELSENORGE

Tuva Moseng

Forsker, Post-Doc og fysioterapeut

NKRR

Utdanning og karriære

 • ​Fysioterapeut (2009)
 • MSc, Universitet i Oslo (2011)
 • PhD, Universitet i Oslo (2020)​​​

Faglig interessefelt 

 • Muskelskjelettplager med spesielt fokus på artrose.
 • Trening og ikke-medikamentelle intervensjoner.
 • Primærhelsetjenesten oimplementering av behandlingsretningslinjer.
 • Avstandsoppfølging og pasientrapporterte utfallsmål.

Prosjekter 

 • ForBedre Artrosebehandling.
 • SAMBA - Samhandling for bedre artrosebehandling. En randomisert kontrollert studie. 
 • Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom (NOR-Flare).
 • DigiOA
 • Veileder en PhD-kandidat

E-post: tuva.moseng@diakonsyk.no​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på mail.

Fant du det du lette etter?