HELSENORGE

Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)

Poliklinikken mottar pasienter med ulike revmatologiske og ortopediske tilstander i bevegelsesapparatet. Henvisninger vurderes av seksjonsoverlege og gis prioritet i forhold til aktuell problemstilling. Fastlege/allmennlege henviser til SOR.

Fant du det du lette etter?