Medisinsk bibliotek

Vi tilbyr utlån av bøker fra vår egen samling samt innlån fra både norske og utenlandske bibliotek. Vi abonnerer også på en rekke trykte og elektroniske tidsskrifter i tillegg til diverse medisinsk-faglige databaser.

Mer om oss

Medisinsk bibliotek

Åpningstider og kontakt

Åpningstider:

Mandag-torsdag: 10.00-14.00 (høgskolebiblioteket er betjent til kl. 18.00). Vi er tilgjengelige på e-post og telefon fra 08.30-15.30 hver dag. Sykehusets ansatte har tilgang til DBL-bygget og biblioteket med sitt ansattekort også utover ordinære åpningstider, fra kl 06.00 til kl 24.00.  Tilgang med ID-kort utenom åpningstidene (mellom kl 06.00 og 24.00) - benytt inngang ved heisen.

Kontakt:
Telefon: 22451638 (skranke)
E-post: biblioteket@diakonsyk.no


Databaser

Kliniske oppslagsverk

 • UpToDate - Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.
 • BMJ Best Practice Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, årsak, behandling og prognose for en rekke sykdomstilstander. Tjenesten inkluderer Clinical Evidence. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.
 • Nursing Reference Center Plus - Kunnskapsbasert oppslagsverk for sykepleie. Krever pålogging utenfor sykehusnettverket.

Fagspesifikke databaser

Her finner du en oversikt over fagspesifikke databaser for fagområdene fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, pedagogikk/undervisning, legemidler, psykologi og psykiatri.

 • AMED Fysioterapi og ergoterapi (Allied and Complimentary Medicine). Inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Abonnement via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • British Nursing Index SykepleieBritish Nursing Index er en database med referanser til litteratur i relevante sykepleie- og fødselspublikasjoner. Dekningen er hovedsakelig av titler publisert i Storbritannia, pluss et utvalg av viktige internasjonale titler.
 • Cinahl Sykepleie. (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • ERIC Pedagogikk og undervisning. - mye fulltekst. Inneholder bl.a. artikler, bøker, konferansepublikasjoner og doktoravhandlinger.
 • Interaksjoner.no Legemidler. Norsk database med legemiddelinteraksjoner. Fritt tilgjengelig
 • Micromedex Legemidler. En omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Inkluderer Martindale. Friit tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • OTseeker Ergoterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Frittr tilgjengelig.
 • PEDro Fysioterapi. The Physiotherapy Evidence Database inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Gratis tilgjengeligSøkeveiledning.
 • PsycINFO Psykiatri og psykologi. Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi.
  Fritt tilgjengelig  via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.

Generelle medisinske databaser

 • Clinical Key  Elektronisk ressurs som inneholder ca 1000 kliniske tema (Topics) fra FirstConsult, 500 tidsskrifter, 1100 e-bøker, kliniske retningslinjer, legemiddelinformasjon, pasientinformasjon, ca 3,6 mill bilder og ca 13000 videoer. Du kan selv registrere deg for tilgang hjemmefra. 
 • Cochrane library Inneholder systematiske oversikter og protokoller, medisinske metodevurderinger og oversikt over kontrollerte studier - hovedsakelig for effekt av tiltakFritt tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • Embase Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter
  Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet. 
 • Epistemonikos Inneholder systematiske oversikter, oversikter over systematiske oversikter, strukturerte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier (de som inngår i de systematiske oversiktene som er med i basen). Fritt tilgjengelig.
 • McMaster PLUS Samtidig søk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP J Club, McMaster PLUS og PubMed. Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene.  Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket. Informasjon og veiledning.
 • Medline (Ovid)  Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter.Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • PubMed Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. Gratis tilgang.
  VIKTIG: Bruk denne lenken når du skal inn på PubMed - da får dere med "inodialib" i URL-en slik at sykehusets tilganger blir "hektet på".
 • Scopus Referanse- og siteringsdatabase med vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap.
 • SveMed+ Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Fritt tilgjengelig

Open accsess

Fagprosedyrer og retningslinjer

Lenker til kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra både norske og internasjonale baser, samt norske kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Utlån av bøker

Sykehusets bøker er registrert i bokkatalogen www.oria.no. Der kan du også finne bøker som finnes hos andre fag- og forskningsbibliotek i Norge.

Vi låner inn bøker fra andre bibliotek hvis vi ikke har bøkene selv. Du kan bestille disse i Oria når du er pålogget. Sykehusansatte kan låne bøker fra sykehussamlingen og fra høgskolesamlingen. Vi sender gjerne bøker i internposten og du kan også returnere i internpost. Vi kan ved forespørsel kjøpe inn bøker som skal plasseres i den enkelte sykehusavdeling / -enhet - kontakt din avdelings litteraturkontakt. Se liste over litteraturkontakter og retningslinjer for innkjøp her.

Lånenummer

For å bestille eller fornye bøker selv i Oria trenger du lånenummeret ditt (kalt "låntakerID", f.eks. diasy12345). Vi sender deg gjerne et klistremerke med din låntakerID som du kan feste bak på ansattkortet ditt.

Utlånsregler

Utlånstiden for våre ansatte er 28 dager, men boka blir automatisk fornyet hvis ingen setter seg på venteliste. Maksimal utlånstid er 60 dager. Bøker kan også fornyes i Oria hvis du har lånenummeret ditt og passord. OBS! Dersom bøker ikke er returnert fire uker etter forfallsdato, vil låner bli sperret for ytterligere lån inntil bøkene er levert tilbake.

Bestilling av artikkelkopier

Du kan bestille kjøp av tidsskriftartikler fra tidsskrifter vi ikke har. Artikler kan bestilles direkte i PubMed, Ovid-basene, Clinical Key og Cinahl hvis du har lånenummeret ditt. Les mer i vår fulltekstveiledning.

Informasjon til andre bibliotek

Vi tar i mot fjernlånsbestillinger via Oria. Folkebibliotek har 4 ukers lånetid


Litteratursøk

Vi hjelper ansatte med litteratursøk. Trenger du hjelp? Kontakt oss på biblioteket@diakonsyk.no Vi kan søke for deg eller sammen med deg etter behov.

Se siden for Databaser for oversikt og lenker over databasene som er tilgjengelige fra sykehuset.

Nyttige lenker:

Norsk Mesh
Kunnskapsbasert praksis
PHD on track
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler

Hold deg faglig oppdatert

UpToDate: "What's New"
UpToDate gir raske svar om diagnose og behandling, og oppdateres jevnlig med nyere forskning.

Redaktørene av UpToDate velger ut spesielt viktige, kortfattede oppdateringer som de mener er vesentlige for ditt fagfelt. Du kan lese dem i "What's New"-seksjonen: https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/whats-new 


Abonner på håndplukkede studier fra McMaster Plus
Ved McMaster-universitetet i Canada har de håndplukket nye systematiske oversikter og kliniske studier som er spesielt pålitelige og interessante for ditt fagfelt. Gå rett på godsakene med McMaster Plus!
Alle originalartikler og oversiktsartikler i 120 utvalgte tidsskrifter blir lest og grundig vurdert. De artiklene som vurderes som gode nok (er viktige for fagfeltet og er basert på god metode) blir valgt ut og videre vurdert.
Du kan abonnere på e-post med disse utvalgte studiene for ditt fagfelt.

Siden artikkelutvalget i McMaster Plus er basert på en streng utvelgelse vil du få tilsendt et lite antall anbefalte artikler (det er altså overkommelig å følge med).

Registrer deg her for å motta e-postoppdateringer fra McMaster Plus!

Les mer om McMaster Plus og hvordan artiklene velges utLagre et automatisk oppdateringssøk i en database (PubMed, Ovid, Cinahl)

Du kan lagre et søk du har gjort i en database og få tilsendt oppdateringer på e-post når det utgis nye artikler som inneholder søkeordene du har lagret.

Du kan for eksempel gjøre det i PubMed eller Medline via Ovid, Embase eller Cinahl.

Du kan selv bestemme hvor ofte du vil ha tilsendt oppdateringer (f.eks. når det legges inn nye referanser i databasen, daglig, ukentlig eller månedlig).


Her er en video som forklarer hvordan du lagrer oppdateringssøk i PubMed:

Her er en video som beskriver hvordan du kan lagre automatiske oppdateringssøk i Ovid-basene: 

 • youtube: Ovid: Creating an Auto Alert

  Når du får tilsendt e-post med nye referanser kan du klikke på lenken som fører inn i databasen. Der kan du bruke vårt sykehusikon for enten å åpne fulltekstartikkelen eller bestille artikkelen fra biblioteket (hvis vi ikke abonnerer på tidsskriftet). 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk bibliotek holder til i Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter, vis a vis sykehusets hovedinngang på Steinerud. 
Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo.
Telefon
22 45 16 38
E-post
Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Arrangementer

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Kontaktmøter for leger 2020

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Langvarige muskelsmerter og fibromyalgi

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter og fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Sosial fobi - kurs og behandling for sosial fobi

  På kurset får du kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om hvordan man kan redusere mengden av disse strategiene.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

Fant du det du lette etter?