Medisinsk bibliotek

Vi tilbyr utlån av bøker fra vår egen samling samt innlån fra både norske og utenlandske bibliotek. Vi abonnerer også på en rekke trykte og elektroniske tidsskrifter i tillegg til diverse medisinsk-faglige databaser.

Mer om oss

Medisinsk bibliotek

Åpningstider og kontakt

Åpningstider:

Mandag-fredag: 10.00-14.00 (høgskolebiblioteket er betjent til kl. 18.00). Vi er tilgjengelige på e-post og telefon fra 08.30-15.30 hver dag. Sykehusets ansatte har tilgang til DBL-bygget og biblioteket med sitt ansattekort også utover ordinære åpningstider, fra kl 06.00 til kl 24.00.  Tilgang med ID-kort utenom åpningstidene (mellom kl 06.00 og 24.00) - benytt inngang ved heisen.

Kontakt:
Telefon: 22451638 (skranke)
E-post: biblioteket@diakonsyk.no


Databaser

Kliniske oppslagsverk

 • UpToDate - Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.
 • BMJ Best Practice Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, årsak, behandling og prognose for en rekke sykdomstilstander. Tjenesten inkluderer Clinical Evidence. Fritt tilgjengelig for alle med norsk IP-adresse.
 • Nursing Reference Center Plus - Kunnskapsbasert oppslagsverk for sykepleie. Krever pålogging utenfor sykehusnettverket.

Fagspesifikke databaser

Her finner du en oversikt over fagspesifikke databaser for fagområdene fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, pedagogikk/undervisning, legemidler, psykologi og psykiatri.

 • AMED Fysioterapi og ergoterapi (Allied and Complimentary Medicine). Inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Abonnement via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • British Nursing Index SykepleieBritish Nursing Index er en database med referanser til litteratur i relevante sykepleie- og fødselspublikasjoner. Dekningen er hovedsakelig av titler publisert i Storbritannia, pluss et utvalg av viktige internasjonale titler.
 • Cinahl Sykepleie. (Cumulative Index to Nursing and Allied Health). Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • ERIC Pedagogikk og undervisning. - mye fulltekst. Inneholder bl.a. artikler, bøker, konferansepublikasjoner og doktoravhandlinger.
 • Interaksjoner.no Legemidler. Norsk database med legemiddelinteraksjoner. Fritt tilgjengelig
 • Micromedex Legemidler. En omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Inkluderer Martindale. Friit tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • OTseeker Ergoterapi. Inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Frittr tilgjengelig.
 • PEDro Fysioterapi. The Physiotherapy Evidence Database inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Gratis tilgjengeligSøkeveiledning.
 • PsycINFO Psykiatri og psykologi. Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi.
  Fritt tilgjengelig  via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.

Generelle medisinske databaser

 • Clinical Key  Elektronisk ressurs som inneholder ca 1000 kliniske tema (Topics) fra FirstConsult, 500 tidsskrifter, 1100 e-bøker, kliniske retningslinjer, legemiddelinformasjon, pasientinformasjon, ca 3,6 mill bilder og ca 13000 videoer. Du kan selv registrere deg for tilgang hjemmefra. 
 • Cochrane library Inneholder systematiske oversikter og protokoller, medisinske metodevurderinger og oversikt over kontrollerte studier - hovedsakelig for effekt av tiltakFritt tilgjengelig via Helsebiblioteket.
 • Embase Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter
  Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet. 
 • Epistemonikos Inneholder systematiske oversikter, oversikter over systematiske oversikter, strukturerte sammendrag av systematiske oversikter og primærstudier (de som inngår i de systematiske oversiktene som er med i basen). Fritt tilgjengelig.
 • McMaster PLUS Samtidig søk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP J Club, McMaster PLUS og PubMed. Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene.  Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket. Informasjon og veiledning.
 • Medline (Ovid)  Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter.Fritt tilgjengelig via Helsebiblioteket, krever pålogging utenfor sykehusnettet.
 • PubMed Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. Fritt tilgjengelig.
 • Scopus Referanse- og siteringsdatabase med vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap.
 • SveMed+ Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Fritt tilgjengelig

Open accsess

Fagprosedyrer og retningslinjer

Lenker til kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger fra både norske og internasjonale baser, samt norske kunnskapsbaserte fagprosedyrer.

Utlån av bøker

Sykehusets bøker er registrert i bokkatalogen www.oria.no. Der kan du også finne bøker som finnes hos andre fag- og forskningsbibliotek i Norge.

Vi låner inn bøker fra andre bibliotek hvis vi ikke har bøkene selv. Du kan bestille disse i Oria når du er pålogget. Sykehusansatte kan låne bøker fra sykehussamlingen og fra høgskolesamlingen. Vi sender gjerne bøker i internposten og du kan også returnere i internpost. Vi kan ved forespørsel kjøpe inn bøker som skal plasseres i den enkelte sykehusavdeling / -enhet - kontakt din avdelings litteraturkontakt. Se liste over litteraturkontakter og retningslinjer for innkjøp her.

Lånenummer

For å bestille eller fornye bøker selv i Oria trenger du lånenummeret ditt (kalt "låntakerID", f.eks. diasy12345). Vi sender deg gjerne et klistremerke med din låntakerID som du kan feste bak på ansattkortet ditt.

Utlånsregler

Utlånstiden for våre ansatte er 28 dager, men boka blir automatisk fornyet hvis ingen setter seg på venteliste. Maksimal utlånstid er 60 dager. Bøker kan også fornyes i Oria hvis du har lånenummeret ditt og passord. OBS! Dersom bøker ikke er returnert fire uker etter forfallsdato, vil låner bli sperret for ytterligere lån inntil bøkene er levert tilbake.

Bestilling av artikkelkopier

Du kan bestille kjøp av tidsskriftartikler fra tidsskrifter vi ikke har. Artikler kan bestilles direkte i PubMed, Ovid-basene, Clinical Key og Cinahl hvis du har lånenummeret ditt. Les mer i vår fulltekstveiledning.

Informasjon til andre bibliotek

Vi tar i mot fjernlånsbestillinger via Oria. Folkebibliotek har 4 ukers lånetid


Litteratursøk

Innhold kommer


Hold deg faglig oppdatert

Innhold kommer


Nye bøker

Innhold kommer


Bøker og tidsskrifter på avdelingene

Innhold kommer

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Medisinsk bibliotek holder til i Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter, vis a vis sykehusets hovedinngang på Steinerud. 
Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo.
Telefon
22 45 16 38
E-post
Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.