Pasientinformasjon

Pakkeforløp for kreft

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid.

Om pakkeforløp

I løpet av 2015 er nasjonale standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, innført for i alt 28 kreftformer.

Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning.

Pakkeforløp for kreft på Diakonhjemmet Sykehus

På Diakonhjemmet Sykehus er det fra 1. januar og suksessivt frem til 1. september 2015 implementert pakkeforløp for ulike kreftformer. 

Forløpskoordinatorer

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.

Kreftkoordinator tykk- og endetarmskreft, føflekkreft, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp:

Hege Johansen, tlf: 22 45 46 40

Operasjonskoordinator pakkeforløp:

Kari Janne Hernes, tlf:  22 45 48 31

Lokal forløpskoordinator pakkeforløp lungekreft, lymfom, diagnostisk pakkeforløp, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, metastaser med ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp:

Pakkeforløpskoordinator - Klinikk for medisin, tlf: 22 45 49 62

Fant du det du lette etter?