Psykoselidelse

Psykose er ikke én bestemt lidelse eller sykdom, men et symptom som kan kalles en forvirringstilstand. Det finnes flere typer behandling. De fleste som får behandling blir bedre, og mange blir helt friske.