Rusmiddelproblemer

Rusmiddelproblemer er bruk av rusmidler med skadevirkninger på helsen og forholdet til andre mennesker, arbeid og økonomi. Alkohol er det rusmiddelet flest har problemer med. Mange har også en skadelig bruk av beroligende medikamenter, smertestillende medikamenter eller illegale rusmidler som for eksempel cannabis og amfetamin.