Rusmiddelproblemer

Rusmiddelproblemer er bruk av rusmidler som har skadelig effekt på helse, arbeid, venner, familie og økonomi. Alkohol er det rusmiddelet flest har problemer med. Mange har også en skadelig bruk av beroligende medikamenter eller illegale rusmidler som cannabis og amfetamin.