Klinikk for anestesi og kirurgi

Spinalbedøvelse

Ikke alle typer operasjoner krever narkose (generell anestesi). I mange tilfeller kan man bedøve deler av kroppen. Dette kan gjøres med spinalbedøvelse eller epiduralbedøvelse (eller en kombinasjon av begge).

Innledning

Ryggmargen strekker seg nedover i ryggmargskanalen og sender nervegrener til hele kroppen. Det er derfor mulig å bedøve disse nervene på ulike nivåer, alt etter hvor man ønsker å bedøve. Spinalbedøvelse gis som regel som en enkel injeksjon, men man kan og benytte et kateter hvis man ønsker å gi bedøvelsen over lengre tid.

Henvisning og vurdering

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt at fastlegen henviser deg for spinal- eller epiduralbedøvelse. Det vil som regel være i tilfeller hvor man har alvorlig kreftsykdom som er i livets sluttfase, der man ikke kommer i mål med annen smertebehandling. Henvisningen skal da i utgangspunktet gå til palliativt team/kreftavdelingen.

Les mer om Epiduralbedøvelse

Epiduralbedøvelse

Epiduralbedøvelse (epiduralanestesi) er en behandling som sikrer deg god smertelindring i akutte situasjoner hvor du har sterke smerter. Typisk vil en slik situasjon være i forbindelse med fødsel, etter en kirurgisk operasjon eller etter en betydelig skade.

Epi betyr oppå/ved siden av, og dura er navnet på hinnen som omslutter ryggmargen og ryggmargsvæsken. Epidural smertelindring betyr at det settes lokalbedøvelse i dette området utenfor ryggmargen. Ved å bedøve bare den delen av kroppen der smerten sitter, minskes risikoen for andre plager. Du får god smertelindring samtidig som du er våken, og du kommer deg raskt til hektene igjen.

Mange forbinder nok epidural med bedøvelse som gis i forbindelse med fødsel. Ved om lag en tredel av fødslene i Norge benyttes epidural- eller fødespinalbedøvelse. Epidural settes alltid av anestesilegen som spør deg om du har sykdommer eller allergier som kan påvirke muligheten for å få epidural eller ikke.

 1. Før

  Når du skal få epidural, vil du først få et tynt plastrør (venekanyle) i en blodåre i armen. Dette er i tilfelle du skulle trenge medisiner eller væske raskt.

 2. Under

  Du vil som regel ligge på siden eller sitte mens epiduralen gis. Det er viktig at du følger de instruksene du får av legen og klarer å være i ro når du bedøvelsen settes. Først får du lokalbedøvelse i huden, og deretter settes en nål inn til epiduralrommet. Gjennom nålen tres det så inn en tynn slange (kateter) som blir liggende etter at nålen er fjernet. Du får altså en liten slange inn i ryggen. Det gjør ikke vondt å ha slangen der, og du kan bevege deg fritt. Gjennom slangen fylles det på med bedøvelsesmiddel etter behov, enten ved tilførsel via en pumpe eller sprøyte.

  I startfasen etter at epiduralen er satt, vil anestesilegen kontrollere at den virker som den skal. Vanligvis kommer virkningen innen ti minutter. Du mister smerte- og temperaturfølelse i området som bedøves. Blodtrykket ditt kontrolleres regelmessig etter at bedøvelsen er satt.Varigheten av en dose avhenger av hvilke legemiddel som gis, men som regel dreier det seg om en til tre timer. Som oftest fylles det kontinuerlig på med bedøvelse ved hjelp av en smertepumpe. Dersom virkningen ikke er god nok, gis det mer bedøvelsesmiddel.

  Ved fødsel

  Når epidural gis i forbindelsen med fødsel, bør riene ideelt sett være godt etablert før epidural gis; det vil si at riene kommer regelmessig, er økende i styrke og intensitet og at livmorhalsen/mormunnen har begynt å åpne seg. Jordmor undersøker hvor langt du har kommet i fødselen før det blir bestemt om det kan gis epidural eller om du skal tilbys annen smertelindring i påvente av epidural. Under en fødsel er det viktig at du kan kjenne når du har rier og når du skal trykke barnet ut. Epidural skal derfor ikke fjerne smerten helt, men lindre og gjøre smerten mindre intens. Det er (nesten) mulig bare å behandle smertenervene fra livmoren og livmorhalsen.Fødende som har fått epiduralbedøvelse, har gjennomsnittlig en noe lenger fødsel enn fødende som ikke har fått epidural.Epiduralbedøvelse regnes som svært skånsomt for barnet. I enkelte tilfeller er det til og med gunstig for barnet med epiduralbedøvelse. Blodgjennomstrømmingen i morkaken kan økes, og dermed bedres surstofftilførselen fra mor til barn.

  Bivirkninger

  Epidural er en trygg metode for smertelindring, og det er sjelden det oppstår alvorlige komplikasjoner. Bivirkninger som kan oppstå er:

  • Kvalme og brekninger ved starten av behandlingen
  • Midlertidig svekket blærekontroll
  • Midlertidig nedsatt nervefunksjon i beina
  • Kløe
  • Blodtrykksfall
  • Rier kan avta eller forsvinne dersom epidural gis under fødsel. Dersom det skjer får du evt. et medikament som stimulerer riene
  Når epidural gis, er anestesilegen ekstra omhyggelig både med stikketeknikk, medikamentbruk, hygiene og overvåkning.

 3. Etter

  Det verserer skrekkhistorier om varige lammelser etter epiduralbedøvelse. Dette har riktignok forekommet, men er heldigvis svært sjelden.

Vær oppmerksom

Noen pasienter opplever ubehag i ryggen etter en epiduralbedøvelse, men dette er i de aller fleste tilfeller forbigående.Dersom du har sterke smerter, nedsatt følelser eller nedsatt bevegelse i beina, kan dette være tegn på en infeksjon eller blødning. I slike tilfeller må du kontakte sykehuset så raskt som mulig.

Pasienter som har infeksjoner i området hvor man setter epiduralbedøvelsen kan ikke få denne behandlingen.

Går du på blodfortynnende medisiner eller har en blødningsforstyrrelse, kan dette også gjøre at du ikke kan få epidural.

Gå til Epiduralbedøvelse

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

For pasienter som skal til operasjon, forberedes disse som alle andre operasjonspasienter. Du vil først få et tynt plastrør (venekanyle) inn i en blodåre i armen. Dette er i tilfelle du skulle trenge medisiner eller væske raskt.

Under

Hvis du skal få spinalbedøvelse vil anestesilegen be deg sitte eller ligge på siden, slik at hun/han får tilgang til ryggen din. Etter å ha vasket sterilt og dekt opp vil anestesilegen stikke med en tynn nål og injisere lokalbedøvelse inn mot nervene i ryggmargen. I de fleste tilfeller har man ikke behov for lokalbedøvelse for spinalbedøvelse uten kateter. Dersom man skal anlegge spinalt kateter (tynn plastslange) vil anestesilegen sette lokalbedøvelse først.

 
Alt etter hvor teknisk vanskelig det er, tar spinalbedøvelse alt fra 5 til 15 minutter.

Etter

Spinalbedøvelsen varer noen timer, for så å gradvis gå tilbake. Spinalbedøvelse med kateter kan gis over lengre tid.
Man kan ikke kjøre bil før dagen etter spinalbedøvelse.

Vær oppmerksom

Spinalbedøvelse er en trygg bedøvelsesform. Dessverre vil det alltid kunne tilkomme komplikasjoner, men det er veldig sjeldent. 

Den vanligste komplikasjonen er smerter i ryggen etter stikk, dette går som regel over med tiden og trenger ikke behandling. I noen tilfeller kan man få spinalhodepine, det er en sterk hodepine som bedres av at man legger seg ned. I de aller fleste tilfellene går dette over etter noen dager og trenger ikke annen behandling enn godt med drikke og hodepinetabletter. I noen tilfeller vil hodepinen være så invalidiserende at legene vil velge å legge en såkalt «blodlapp», dette gjøres kun på sykehuset av anestesileger. 

I svært sjeldne tilfeller kan man få infeksjon etter spinalbedøvelse. Det er svært alvorlige tilstander som krever sykehusbehandling.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?