To damer med pipetter og reagensrør

Innovasjon

Ved Diakonhjemmet sykehus ønsker vi å fremme nytenkning til pasientens beste. Vi definerer innovasjon som noe som er «Nytt, nyttig og nyttiggjort», og fokuserer primært på tjenesteinnovasjon - nye og forbedrede måter å levere tjenester på.

Nytt: Er det en løsning som ikke eksisterer ennå?

Nyttig: Er det noe som det ville vært god bruk for?

Nyttiggjort: Er det noe som mest sannsynlig vil bli tatt i suksessfull bruk?


Vi fokuserer​ på å engasjere den enkelte ansatte i å tenke nytt rundt våre tjenester. Vi har et innovasjonsutvalg og en innovasjonsrådgiver som støtter opp om og bidrar til å videreutvikle gode ideer. Hvert år arrangerer vi Innovasjonsuken ved sykehuset, hvor vi viser fram pågående innovasjonsprosjekter, og inspirerer hverandre til å tenke nytt.

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget har representanter i hver avdeling som sørger for at lokale initiativ og ideer blir ivaretatt og bragt inn i sykehusets innovasjonsutvalg og videre til sykehusets innovasjonsrådgiver.

Innovasjonsrådgiver

Sykehuset har en innovasjonsrådgiver i 20 prosent stilling, som blant annet har som oppgave å hjelpe til med å videreutvikle nye ideer, koble interne krefter både sammen og til eksterne nettverk, identifisere mulige finansieringskilder, samt å bistå i søknadsprosesser. Innovasjonsrådgiver Vibeke Dalberg nås på innovasjon@diakonsyk.no

Innovasjonsuke

Innovasjonsutvalget arrangerer årlig en innovasjonsuke. Målet er å vise fram innovasjonsprosjektene ved sykehuset, samt å inspirere til økt innovasjonsaktivitet og innovasjonskultur. 


Sykehusets samarbeidspartnere​

​Sykehuset ønsker eksterne nettverk, gründere, finansielle kilder og innovasjonsmiljøer velkommen til å ta kontakt. Innovasjonsrådgiver Vibeke Dalberg vil formidle kontakt til Innovasjonsutvalget, aktuelle prosjekter eller miljøer på sykehuset: innovasjon@diakonsyk.no

Sykehusets samarbeidspartnere 

Sykehuset samarbeider tett med helsemyndighetene, Helse Sør-Øst og omkringliggende helseforetak og sykehus, pasient- og brukerorganisasjoner, Diakonhjemmet stiftelse og alle virksomhetene organisert i stiftelsen, universiteter og høyskoler, sykehusets sektorbydeler og alle deler av primærhelsetjenesten i bydelene og Oslo kommune.

Noen kontakter og nettverk innen innovasjon:

Innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst arbeider for å dele, lære og gjenbruke gode ideer og prosjekter på tvers av helseforetakene: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/innovasjon

Klaveness Marine har i mange år gitt støtte til et årlig oppstartprosjekt på sykehuset. Midlene fordeles gjennom sykehusets fondsstyre.

Inven2 rådgir rundt kommersialisering av forskning og eies av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus: https://www.inven2.com/no

Norway Healthtech Sykehuset er medlem av Norway Healthtech som kobler industri, forskning, innovasjon og gründere for å tilrettelegge for markedsdrevet innovasjon. www.norwayhealthtech.com

Hvem søker vi samarbeid med?

Sykehuset ønsker å utvide samarbeidet med innovasjonsnettverk, private selskaper, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner som vil støtte sykehusets innovasjonssatsing. Vi diskuterer også gjerne om gode ideer og løsninger til tjenesteinnovasjon kan testes ut ved sykehuset. 

Vil du støtte sykehusets innovasjonssatsing?

Benytt gjerne sykehusets gavekonto.​​
Fant du det du lette etter?