HELSENORGE
Offentlig utdanningsplan

Felles kompetansemål for LIS 2/3

Felles kompetansemål er viktig for å skape spesialister som er gode på blant annet etikk, kommunikasjon og samhandling med pasienter og kollegaer.

​Felles kompetansemål

Felles kompetansemål (FKM) består av et sett av læringsmål og kommer i tillegg til kliniske læringsmål. FKM gjelder for alle spesialiteter og strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet. Læringsmålene reflekterer legens ulike roller og gir den grunnleggende kompetansen som alle leger må ha for å fungere optimalt i legerollen.
Læringsmålene i de felles kompetansemodulene er inndelt i følgende områder:

 • Etikk
 • Forebygging
 • Forskningsforståelse
 • Kommunikasjon
 • Kunnskapshåndtering
 • Kvalitet og pasientsikkerhet
 • Lovverk
 • Pasient- og brukermedvirkning
 • Pasient- og pårørende opplæring
 • Samhandling
 • Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

Tema i felles kompetansemodul gjennomgås ved kurs, fellesundervisning og veiledning.

Relevant undervisning

På Diakonhjemmet Sykehus ønsker vi at etikkundervisningen skal oppleves relevant for det kliniske arbeidet. Undervisningen skjer i samarbeid med sykehusets klinisk etiske komite (KEK). Det gis innføring i etiske prinsipper og SME-modellen/6-trinnsmodellen som metode for klinisk etisk refleksjon (1).. Sykehuset har aktive forskningsmiljøer som bidrar i undervisning og gruppeveiledning om forskningsrelaterte tema. Undervisning i klinisk kommunikasjon ivaretas ved kommunikasjonskurset «4 gode vaner» som er godt innarbeidet på sykehuset (2). Øvrige tema gjennomgås ved forelesninger, e-læringskurs, eksterne kurs og diskuteres i gruppe- og individuell veiledning.  

Prosjektoppgaven «Kunnskap og forbedring» skrives på bakgrunn av deltagelse i et kvalitetsforbedringsprosjekt. Denne kan skrives i gruppe om ønskelig, og det legges til rette for forberedelse i ett av FKM-kursene.


Felles kompetansemoduler (LIS del 1-3)

Beskrivelse av læringsmål, anbefalte læringsaktiviteter og vurderingsmetoder.


Fant du det du lette etter?