HELSENORGE

Diakonhjemmet Sykehus åpner for dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen er en sikker elektronisk kommunikasjonskanal  mellom leger i og utenfor sykehus. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus dialogmeldinger. Avdeling for medisinsk biokjemi og Radiologisk avdeling kan foreløpig ikke sende eller motta dialogmeldinger. 

Lege sitter ved pc

Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp (definert som tidsrommet fra henvisning er sendt til ett år etter siste kontakt med sykehuset). Dialogmeldinger kan brukes ved spørsmål rundt epikrise og henvisning, ved konkrete spørsmål til behandlingen og ved oversendelse av prøvesvar eller annen behandlingsrelatert informasjon. Responstid på 3-5 virkedager er standard. Ved øyeblikkelig hjelp eller spørsmål som haster er det fortsatt telefonkontakt som gjelder.

Helse Sør-Øst har utarbeidet felles kjøreregler: 

Kjøreregler for bruk av dialogmeldinger

Brukerveiledninger for å ta i bruk dialogmeldinger ved legekontorene:
CGM Allmenn-Dialogmelding

SystemX-Dialogmelding

Infodoc plenario-Dialogmelding

Pridoc-Dialogmelding


Praksiskonsulentene ved Diakonhjemmet Sykehus
Elise Dale                                 Elise.Dale@diakonsyk.no
Eli Ringstad Skeid                   EliRingstad.Skeid@diakonsyk.no (leder)
Tove Borgen                           Tove.Borgen@diakonsyk.no
Barbro Flage Braathen          BarbroFlage.Braathen@diakonsyk.no