HELSENORGE

Evaluering av dialogmeldinger lege til lege

Diakonhjemmet sykehus tok i bruk dialogmeldinger i og utenfor sykehus i mai 2020. Siden implementeringen har det vært økende bruk av disse.
Sykehusets praksiskonsulenter har vært pådrivere for å få etablert dialogmeldingene. Fra ve: Elise Dale, Eli Skeid, Tove Borgen og Barbro Flage Bråthen.

​Dialogmeldinger er en sikker elektronisk kommunikasjonskanal mellom leger i og utenfor sykehus. Sykehusets praksiskonsulenter var sterke pådrivere for å få kanalen til å fungere.
Diakonhjemmet sykehus åpner for dialogmeldinger

I høst startet et evalueringsprosjekt for å finne ut hvordan dette har fungert og hvordan vi kan bli enda bedre i bruken av dette verktøyet. To internshipstudenter fra UiO er engasjert for å gjennomføre en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse av dette.

I forbindelse med den kvalitative delen ønsker vi tilbakemelding fra sykehusleger, fastleger/allmennpraktiserende leger og spesialister utenfor sykehus. Det er laget en kort questback vi håper alle i den aktuelle målgruppen vil benytte sjansen til å svare på.

Undersøkelsen tar ca. 2 minutter. Den lukkes 19.10. kl 23.30.

Undersøkelsen er også publisert på den lukkede Facebookgruppen «For deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus».

QuestBack