HELSENORGE

Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. Logg inn på Facebook, søk opp gruppen: «Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus» og be om å bli medlem.

Stetoskop på hvitt bord

​Målet med gruppen er å styrke samhandlingen og kommunikasjonen mellom legene i primærhelsetjenesten og Diakonhjemmet Sykehus. Siden formidler nyheter og nyttig informasjon fra sykehuset og administreres av praksiskonsulent Eli R. Skeid. Spørsmål i gruppen besvares av henne.

Medlemmer av gruppen må ha Facebook-profil med fullt navn. Pseudonymer eller ikke-identifiserbart navn godkjennes ikke. Vikar for fastlege blir også godkjent som medlem, men da må det sendes en PM til administrator.

Hvordan bli medlem

Logg inn på Facebook. Søk opp gruppen: «Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus». Be om å bli medlem. Husk å besvare kontrollspørsmålet om din arbeidsplass. 

Kjøreregler

  • Taushetsplikten må overholdes. Ikke legg ut bilder av journalnotater eller epikriser på Facebook-siden.
  • Deling utenfor gruppen (kopiere diskusjoner, screen shots ect) er ikke greit.
  • Fastlegene kan bruke Facebook-siden til generelle spørsmål/innlegg. Det er åpent for dialog mellom fastleger på denne siden. Praksiskonsulentene vil være aktive på siden, men du kan ikke forvente umiddelbart svar.
  • Pasienthistorier skal ikke legges ut på Facebook-siden.
  • Vis respekt for hverandre og for kolleger på sykehuset. Ufine innlegg blir fjernet.
  • Konkrete klager på samhandling skal sendes skriftlig til Postmottak ved sykehuset og merkes samhandlingsavvik. Facebook-siden skal ikke benyttes til dette.

Vi håper å nå ut til flest mulig av våre samarbeidspartnere. Legg gjerne til lege-kollegaer som er aktuelle for gruppen!