HELSENORGE

Kommunal akutt døgnenhet Oslo (KAD)

KAD er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten. 

Om KAD​

KAD behandler pasientens avklarte diagnose. Tilbudet erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på KAD som på sykehusene. KAD har leger og sykepleiere på vakt hele døgnet. KAD samarbeider tett med bydelene, fastlegene og sykehusene for å gi Oslos befolkning et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) (oslokommune.no)​

Kontaktinformasjon og veileder for innleggelse

«Innleggelse på KAD skal alltid gi pasientene verdige og faglig forsvarlige tjenester. Det er derfor viktig med rett pasient til rett tid og sted. Innleggelse på KAD skal ikke forsinke nødvendig sykehusbehandling.»

Medisinskfaglig veileder

Medisinskfaglig veileder for kommunale akutte​ døgnplasser (KAD)​

Fant du det du lette etter?