HELSENORGE

Radiologisk avdeling minner om rutiner for å bekrefte/utelukke DVT

Fastleger kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus ved spørsmål om DVT. Sykehuset ber om at henviser utfører Wells score, sender elektronisk henvisning og ringer avdelingen for avtale. Pasienten må møte så raskt som mulig og senest 14.30. 

Dersom pasienten har WELLs score ​over/lik 2, ring direkte til Radiologisk avdeling 22 45 15 69, hverdager 08.00 – 14.00, og avtal time for pasienten.  

Pasienter med Wells score /mindre enn og lik 1, kontakt Akuttmottaket tlf. 22 45 15 50 for D-dimer og vurdering. 

Administrative forhold:

Rutinen gjelder på dagtid på hverdager, mandag - fredag kl. 08.00-14.30.
Etter kl. 14.30 må fastlege/legevaktslege kontakte Akuttmottaket.

Ved positivt funn på ultralyd:

  • Radiolog kontakter vakthavende medisinsk bakvakt 1222 på dagtid og sekundærvakt 1121 på vakttid i Akuttmottaket.
  • Pasienten sendes til Akuttmottaket for videre oppfølging/behandling.

Ved negativt funn på ultralyd:

  • Pasienten får beskjed og tar selv kontakt med fastlege.
  • Radiolog ringer ikke til fastlegen, svaret sendes direkte til fastlege elektronisk.

Andre positive funn (bakers cyste el.):

  • Dikteres av radiolog, og følges opp av fastlege.