HELSENORGE

Risikofaktorer for infeksjon ved protesekirurgi

Henvisningen bør opplyse om følgende risikofaktorer: Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon (f eks. UVI), anemi (Hb), diabetes (HbA1c), nyresvikt (kreatinin), overvekt (KMI), røyking og alkoholoverforbruk.

Foto av hofteprotese

​Diakonhjemmet Sykehus følger WHO’s anbefalinger:Surgical site infection,SSI, International guidelines 2016.