HELSENORGE

Tilbud om søvnutredning

Det er for tiden god kapasitet og ingen ventetid på søvnregistrering og maskebehandling ved lungeseksjonen på Medisinsk poliklinikk.

Medisinsk poliklinikk har utredet og behandlet søvnapnoépasienter (OAS) siden 2013, og tilbyr tett oppfølging i startfasen, deretter årlige kontroller. Hyppigere kontroller ved behov.

Hva bør henvisningen inneholde