HELSENORGE

Uønskede samhandlingshendelser

Alle uønskede hendelser som meldes inn via postmottak@diakonsyk.no eller per brev vil bli behandlet i aktuell klinikk, og melder vil få en tilbakemelding. Meldingene er viktige innspill til sykehusets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Uønskede hendelser, for eksempel manglende epikrise eller manglende svar på dialogmelding, kan meldes per e-post til postmottak@diakonsyk.no

Uønskede behandlingsrelaterte hendelser kan meldes til samme adresse.

E-post er en usikret kommunikasjonskanal. Husk at du aldri oppgir eller vedlegger sensitiv informasjon eller noe som kan identifisere pasienten. Oppgi ditt telefonnummer, så vil du bli kontaktet fra sykehuset.

Du kan også sende brev om den uønskede hendelsen, og der kan personopplysninger oppgis om ønskelig.  Adresse er:
Diakonhjemmet Sykehus 
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo


 

Fant du det du lette etter?