HELSENORGE

Veiledere for pasienter og helsepersonell innen revmatologi

Spesialister innen revmatologi, fra Diakonhjemmet og andre universitetssykehus, har laget én veileder for pasienter og én for helsepersonell med informasjon om covid-19 og inflammatorisk revmatisk sykdom. Disse er nå revidert og oppdatert.