Kjære Nor-vaC-deltaker

Tusen takk for at du bidrar til at vi får mer kunnskap om vaksiner mot COVID-19! 

Vi vil gjerne ha en blodprøve av deg både før og 2-4 uker etter at vaksine settes. 

For noen få pasienter kan det nå være aktuelt med en ny oppfriskingsdose. Mer informasjon finner du ved å følge lenkene under.

Gruppe av forskere
Vi ønsker deg god jul og et godt nytt år, hilsen Margareth Sveinsson, Anne Therese Tveter, Ingrid Egeland Christensen, Ingrid Jyssum, Ingrid isabella K Espe, Silje W Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin K Jørgensen, Joe Sexton og Kristin Bjørlykke

Om blodprøvetaking våren 2023

Fremover vil vi konsentrere oss om å måle responsen etter hver vaksinedose, med prøver før og etter vaksinering. Vi vil ikke lenger ta prøver fast hver 6. måned, men tilpasse prøvetaking til vaksinasjon og infeksjon med Covid-19.
Blodprøver  til studien tas som før på laboratoriet ved Poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus mandager og tirsdager kl 16-20. 

    • Når du skal ta en ny oppfriskningsdose ber vi deg ta en blodprøve før vaksine settes, samt 2-4 uker etter vaksinering. Deretter etter 6 og 12 mnd
    • Prøvetaking 2-4 uker etter og 6 og 12 måneder etter eventuell påvist Covid-19.
    • Dersom ferie eller andre forhold gjør det vanskelig å ta prøve innen 4 uker, tillater vi prøvetaking inntil 8 uker etter vaksine/Covid-19, selv om dette er mindre ønskelig.

Om COVID-testing for deg som deltar i Nor-vaC
Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitte så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke lenger trenger å teste seg, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg. 
Dersom du får påvist Covid-19, så vil vi også gjerne ha blodprøve 2-4 uker etter at du er blitt frisk igjen, deretter etter 6 og 12 mnd.

Om spørreskjema
Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning som tidligere. 

    • ​​Hver måned etterspør vi endring i medikasjon og gjennomgått infeksjon med koronavirus (Covid-19).
Det er mulig at planene vi har lagt for våren må endres, hvis pandemien eller andre forhold tilsier det. I så fall gir vi beskjed. Vi minner om at spørsmål om studien kan rettes til nor-vac@diakonsyk.no

​Om resultater i studien 
Vi har publisert fem vitenskapelige artikler så langt, lenke til flere av disse finner du på www.diakonhjemmetsykehus.no ​


Studien vår må hele tiden tilpasse seg endringer i smittesituasjonen og pandemien.  Derfor kommer det innimellom ny informasjon om hvordan vi planlegger prøvetaking. 

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med oss i Nor-vaC studien videre.
Fant du det du lette etter?