Julehilsen

Kjære Nor-vaC-deltaker

Tusen takk for at du bidrar til at vi får mer kunnskap om vaksiner mot COVID-19! 

Personer som bruker immundempende medisiner anbefales en oppfriskingsdose nr. 2 i løpet av vinteren 2023. Vaksinen settes ved vaksinesenter i din kommune. 

Vi vil gjerne ha en blodprøve av deg både før og 2-4 uker etter at vaksine settes. Gruppe av forskere
Vi ønsker deg god jul og et godt nytt år, hilsen Margareth Sveinsson, Anne Therese Tveter, Ingrid Egeland Christensen, Ingrid Jyssum, Ingrid isabella K Espe, Silje W Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin K Jørgensen, Joe Sexton og Kristin Bjørlykke

Om blodprøvetaking julen 2022 og våren 2023

Blodprøver til studien tas som før på laboratoriet ved Poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus.

Mandag og tirsdag kl.16-20 hver uke. Siste prøvetaking før jul er tirsdag 20.12. Deretter tar studien juleferie med ny oppstart fom 2. januar 2023

Du vil motta påminninger om å ta blodprøve. Du behøver ikke huske på informasjonen under. Til orientering vil vi likevel fortelle at blodprøvetaking fremover planlegges slik:

Prøvetaking 2-4 uker, 6 og 12 måneder etter oppfriskingsdosen
Prøvetaking 2-4 uker etter eventuell påvist COVID-19, og deretter etter 6 og 12 måneder

Om COVID-testing for deg som deltar i Nor-vaC
Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitten så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke lenger trenger slik testing, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg.  

Om spørreskjema
Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning som tidligere. Hver måned etterspør vi endring i medikasjon og gjennomgått infeksjon med koronavirus (COVID-19 sykdom)

Om resultater i studien 
Vi har publisert fem vitenskapelige artikler så langt, lenke til flere av disse finner du på www.diakonhjemmetsykehus.no


Studien vår må hele tiden tilpasse seg endringer i smittesituasjonen og pandemien.  Derfor kommer det innimellom ny informasjon om hvordan vi planlegger prøvetaking. Fremover vil vi konsentrere oss om å måle responsen på hver vaksinedose, med blodprøver før og etter vaksinering.  I tillegg ønsker vi blodprøver etter 6 og 12 måneder. Vi ønsker også blodprøver av deg, 2-4 uker etter du har gjennomgått COVID-19, samt etter 6 og 12 måneder. Det er mulig at planene vi har lagt for våren må endres, hvis pandemien eller andre forhold tilsier det. I så fall gir vi beskjed til deg som deltar. Vi minner om at spørsmål om studien kan rettes til oss via e-postadressen, nor-vac@diakonsyk.no 

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med oss i Nor-vaC studien videre.


Vi i prosjektgruppa ønsker deg og dine en riktig god jul og godt nytt år!​Fant du det du lette etter?