Kjære Nor-vaC-deltaker

Tusen takk for at du bidrar til at vi får mer kunnskap om vaksiner mot COVID-19! 

Vi vil svært gjerne at du fortsetter å delta i studien vår. 

Nå studerer vi bl.a. langtidsbeskyttelsen mot COVID-19 blant pasienter som enten velger eller ikke velger å ta videre oppfriskingsdoser. 

Fremover vil vi konsentrere oss om å følge forekomsten av alvorlig sykdom, hvordan antistoffer holder seg over tid samt langtidsbeskyttelsen mot koronavirus totalt sett. Vi vil derfor svært gjerne få følge deg videre, selv om du ikke tenker å ta flere oppfriskingsdoser. 

Gruppe av forskere
Vi ønsker deg en riktig god sommer, hilsen Margareth Sveinsson, Anne Therese Tveter, Ingrid Egeland Christensen, Ingrid Jyssum, Ingrid isabella K Espe, Silje W Syversen, Guro Løvik Goll, Kristin K Jørgensen, Joe Sexton og Kristin Bjørlykke

Om blodprøvetaking våren 2023

Blodprøver til studien tas som før på laboratoriet ved Poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus. Mandag og tirsdag kl.16-20 hver uke. 

Vi tar sommerferie uke 29 og uke 30. Mandag 31. juli starter vi opp igjen mandager og tirsdager.

Du vil motta påminninger om å ta blodprøve. Du behøver ikke huske på informasjonen under. Til orientering vil vi likevel fortelle at blodprøvetaking fremover planlegges slik:

  • Prøvetaking 2-4 uker, 6, 12 og 18 måneder etter hver oppfriskingsdose
  • Prøvetaking 2-4 uker etter eventuell påvist COVID-19, og deretter etter 6, 12 og 18 måneder
Noen få studiedeltakere tar utvidete blodprøver (T-celler). De dette gjelder er allerede klar over at de er i en egen gruppe, og gir beskjed til studiesykepleier ved påvist COVID-19. De kalles inn direkte til studiesykepleier og behøver ikke ta prøver på ettermiddag/kveld i tillegg.

Om COVID-testing for deg som deltar i Nor-vaC
Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitten så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke lenger trenger slik testing, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg.  

Om spørreskjema
Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning, som tidligere. Hver måned etterspør vi endring i medikasjon og gjennomgått infeksjon med koronavirus (COVID-19 sykdom).

​Om resultater i studien 
Vi har publisert fem vitenskapelige artikler så langt, lenke til flere av disse finner du på disse nettsidene
Studien vår må hele tiden tilpasse seg endringer i smittesituasjonen og pandemien.  Derfor kommer det innimellom ny informasjon om hvordan vi planlegger prøvetaking. 

Vi minner om at spørsmål om studien kan rettes til nor-vac@diakonsyk.no

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med oss i Nor-vaC studien videre.

Vi i prosjektgruppa ønsker deg og dine en riktig god sommer!

Fant du det du lette etter?