HELSENORGE

En norsk studie som sammenligner behandlingsstrategier ved karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom er en vanlig håndlidelse som rammer omtrent 4% av den voksne befolkningen. Vi vil undersøke om en behandlingsstrategi med kortisoninjeksjon(er) og kirurgi ved manglende behandlingsrespons kan gi like godt resultat som en behandlingsstrategi med operasjon som førstelinjebehandling.

Om studien

Karpaltunnelsyndrom er den vanligste ikke-traumatiske håndlidelsen i Norge. Det er ca. 4 % av den voksne norske befolkningen som rammes av karpaltunnelsyndrom. Symptomene skyldes at det er trange forhold for nerven i det den passerer håndleddet. Symptomene på mild til moderat karpaltunnelsyndrom er nedsatt følelse i tommel, pekefinger og langemann. Du føler gjerne prikking og at fingrene dovner bort, særlig på natten, eller når hånden holdes i spesielle stillinger, f.eks. når du sykler eller holder en bok. Symptomene forsvinner når du rister på hånden.

Behandlingen er å lage bedre plass til nerven idet den passerer igjennom en trang kanal (karpaltunnelen) i håndleddet. Dette gjøres ofte med kirurgi, der vi åpner «taket» i karpaltunnelen. Det kan også gjøres med kortisoninjeksjon, der tanken er at kortison vil dempe hevelse og dermed bedre plassen til nerven.

Vi vil undersøke om en kortisoninjeksjon mellom bøyesener i håndleddsregionen vil kunne gi like gode resultater som operasjon hos deg som har karpaltunnelsyndrom.

Dersom du blir invitert til NOR-CACTUS studien og samtykker, blir du tilfeldig trukket ut til ett av to behandlingsløp:

  1. Operasjon: gjøres dagkirurgisk
  2. Kortisoninjeksjon (gjøres på poliklinikken): du vil bli undersøkt i etterkant av injeksjonen, og ved dårlig effekt du få tilbud om en injeksjon til. Dersom resultatet fortsatt ikke er tilfredsstillende, vil du få tilbud om operasjon.

Fordelingen til de to behandlingene blir gjort ved hjelp av loddtrekning.

Vi vil følge deg regelmessig med kontroller – inklusjon, behandling, 3 uker, 3 mnd., 6mnd., 12mnd. og 24 mnd. På tre-ukers kontrollen blir du undersøkt av kun lege, på alle de øvrige kontrollene vil du undersøkes av både lege og sykepleier. Du vil også bli bedt om å svare på spørreskjemaer elektronisk, og utføre noen tester. Testene vi gjør er for å undersøke hvordan nerven i karpaltunnelen har det. Dette gjør vi ved å sjekke følelsen (sensibiliteten), motorikken (kraften) og fingerferdigheten ved hjelp av tre enkle tester som utføres sammen med sykepleier. Vi vil også, på alle kontrollene (med unntak av 3-ukers kontrollen) se på nerven din med ultralyd.

Alle som skal være med i studien må ha vært til nevrografi (undersøkelse av nerven) i forkant av behandlingen og etter ett år. Noen har allerede vært på dette før de henvises og vi kan bruke svaret fra denne undersøkelsen dersom den ikke er eldre enn 6 måneder. Hvis vi ønsker en ny undersøkelse, vil du bli henvist fra oss til Oslo universitetssykehus for nevrografiundersøkelse (som du får innen et par uker) slik at vi har svaret klart til du kommer på poliklinikken hos oss.

Du vil betale vanlige takster for den første konsultasjonen på poliklinikken, behandlingen og første kontroll. Resten av kontrollene medfører ingen ekstra kostnad for deg.

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha blitt vurdert hos lege på Diakonhjemmet sykehus (Oslo) eller Martina Hansens Hospital (Bærum, Viken) til å ha karpaltunnelsyndrom av mild til moderat grad som trenger behandling.

Du må være over 18 år, og kunne snakke, lese og forstå norsk godt. Du må ikke være gravid (da det ofte er forbigående under graviditet) eller planlegge å få barn i oppfølgingsperioden. Fastlegen din kan henvise deg for vurdering.

Hva innebærer studien?

Du som deltar i studien vil få behandling raskere og følges tettere opp enn det som er rutine ved behandling av karpaltunnelsyndrom. Oppfølgingen vil sikre god kvalitet og standardisert vurdering av behandlingseffekt og eventuelle bivirkninger.

Kortisoninjeksjon er en trygg, enkel og rask behandling. Komplikasjonsrisikoen er svært lav, og kan innebære lokal infeksjon eller tap av underhudsfett ved innstikkstedet. Mer alvorlige komplikasjoner som skade på nerve eller blodkar kan inntreffe i sjeldne tilfeller, men risikoen for dette minimeres siden vi bruker ultralydveiledet injeksjon. Du kan bruke hånden til enkle hverdagslige aktiviteter rett etter behandling og til normal bruk etter to dager. Den største ulempen vil være at noen vil oppleve avtagende effekt over tid, og ha behov for en ny injeksjon, eventuelt operasjon.

Operasjon er den vanligste behandlingsformen for karpaltunnelsyndrom i Norge i dag. Behandlingen gir varig fullstendig eller tilnærmet fullstendig symptomlindring hos 7 av 10 pasienter. Det er en trygg behandling, med risikoen for komplikasjoner vil allikevel være noe høyere enn ved kortisoninjeksjon. De vanligste komplikasjonene er sårinfeksjon etter inngrepet, eller skade på en nerve i forbindelse med inngrepet som kan gi nedsatt følsomhet i deler av håndflaten eller fingre. Noen vil også føle at såret er stramt og smertefullt en god stund etter operasjon. Du som opereres vil bli på sykehuset et par timer før og etter inngrepet. Du må forvente å ha en del smerter og ubehag fra operasjonssåret og derfor ha behov for å ta litt smertestillende medisiner. Du skal ta det med ro frem til såret har grodd (et par uker), som for mange vil medføre behov for sykemelding og du vil trenge hjelp til f.eks. husarbeid, stell av barn og lignende.

En ulempe med studien er at det fører til at du må sette av ekstra tid til kontroller, siden vi ønsker å se deg flere ganger enn det som er normalt ved behandling av karpaltunnelsyndrom. Undersøkelsene, nevrografien og ultralyden er ikke forbundet med noen spesiell risiko. 

Kontaktinformasjon

Ulf Sundin (studiekoordinator)
Lege, postdoktor, Diakonhjemmet sykehus
Telefon: + 47 22451500
E-post: nor-cactus@diakosyk.no / ulf.sundin@diakonsyk.no

Karen Gyllensten (studielege)
Lege, pHd-kandidat, Diakonhjemmet sykehus
Telefon: + 47 22451500
E-post: nor-cactus@diakosyk.no / karen.gyllensten@diakonsyk.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Vi ønsker gjerne pasienter henvist til Diakonhjemmet sykehus og Martina Hansens Hospital til vurdering av karpaltunnelsyndrom (CTS) for behandling og oppfølging. Pasientene vil bli invitert til å delta i NOR-CACTUS studien der vi skal undersøke om ultralydveiledede kortisoninjeksjoner gir like bra resultat som kirurgisk behandling. Det er kort ventetid, og det er ikke nødvendig å henvise til nevrografi først. Nevrografi vil bli utført ved Oslo universitetssykehus som ledd i studien for pasienter som ikke har vært til dette de siste seks månedene. Dersom dere har nevrografisvar fra tidligere, setter vi pris på om dette legges med i henvisningen.

Samarbeidspartnere

Diakonhjemmet sykehus (Oslo) og Martina Hansens Hospital (Bærum, Viken) vil rekruttere pasienter til studien. Det er Diakonhjemmet sykehus som har hovedansvaret.
I tillegg samarbeider vi med Ullevål sykehus (Oslo) – da de har ekspertise på å utføre nevrografiundersøkelse.

Fant du det du lette etter?