Foto av DBL-bygget
Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Velkommen til Lærings- og mestringssenteret. Du kan nå melde deg på kurs med oppstart i 2023. Se oversikt lenger ned på siden.

​​Vi arbeider for at helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende skal ha en møteplass hvor de får informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80 % av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!»

Hvorfor LMS?

I spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-8) er opplæring av pasienter og pårørende en av sykehusenes hovedoppgaver. LMS er et sted hvor pasienter og deres nærmeste lærer om sykdommen/funksjonshemningen for å kunne mestre hverdagen og delta aktivt i behandlingen.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med og det du selv kan være med på å påvirke.

Hvordan delta på kurs?

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Digitalt kurs
Brukerveiledning til deg som skal delta digitalt (PDF)

Fritt sykehusvalg 
Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Rettigheter
Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

E-post og besøksadresse

lms@diakonsyk.no

revmakurs@diakonsyk.no

Ikke send sensitiv infomasjon i e-post

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer via lenken under:

E-post og personvern ved Diakonhjemmet sykehus

Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo (se kartbeskrivelse)​

Rettigheter og muligheter ved opplæring

Pasienter, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Nyttige nettressurser

Medisinpodden (En podcast om legemiddel, legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger)
SyktFrisk (En podcast fra spesialisthelsetjenesten)

​​Fant du det du lette etter?