NKRR

Koronaviruset
Diakonhjemmet sykehus har justert beredskapsnivået fra gult tilbake til grønt. Det innebærer at Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering har gjenopptatt normal drift. Forskningsprosjektene som ble satt på vent i perioden sykehuset var i gul beredskap, er nå tatt opp igjen. Selv om situasjonen er så godt som normalisert, forholder vi oss fortsatt til strenge smitteverntiltak. Ta kontakt med de ulike prosjektlederne om du har spørsmål vedrørende ditt prosjekt og hvordan det har blitt berørt i perioden med gul beredskap. Nyheter

 • 15.06.2020
  Artikkelanbefaling: Koordinatorrollen i rehabiliteringsforløp

  I artikkelen vi anbefaler denne måneden kan du lese om erfaringer og refleksjoner fra helsepersonell som har hatt ansvar for koordinering og kontinuitet i ulike rehabiliteringsforløp. 

 • 08.06.2020
  Film om lærings- og mestringskurs med tolk

  Gikk du glipp av webinaret vi holdt 29. mai, om lærings- og mestringskurs med tolk? Da får du muligheten igjen her.  Fagsykepleier Liv Rognerud Eriksson og Maryam Azimi, likeperson, deler sine erfaringer fra Revmakurs, på Diakonhjemmet sykehus.

 • 07.06.2020
  To gjeve priser til NKRR

  På årets internasjonale EULAR kongress, høydepunktet for mange som jobber med revmatologi, mottok NKRR hele to høythengende priser for forskerarbeidet sitt. Dette kan vi takke Anne Therese Tveter, Tuva Moseng og Nina Østerås for. Les mer om...

 • 25.05.2020
  EULAR 2020 – streames digitalt, billigere deltakeravgift og gratis for noen

  På grunn av Covid-19 er det besluttet at årets høydepunkt for alle innen revmatologi, EULAR 2020, streames digitalt. Det betyr at flere kan få med seg kongressen, EULAR har redusert billettprisen og gjort det gratis for alle pasienter og studenter.

 • 22.05.2020
  Velkommen til webinar om lærings- og mestringskurs med tolk

  NKRR har gleden av å invitere til webinar fredag 29. mai, fra kl. 08:45 – 09:15. Temaet er: Hvordan kan lærings- og mestringskurs arrangeres med ulike språkgrupper i samme kurs? Vi deler erfaringer fra Revmakurs med tolk, på Diakonhjemmet Sykehus.

 • 18.05.2020
  Opptak fra webinar om covid-19 og revmatisk sykdom

  Om du gikk glipp av webinaret vi holdt 15. mai, om covid-19 og revmatisk sykdom, får du sjansen igjen her. Videoen tar for seg aktuelle spørsmål NKRR har mottatt fra helsepersonell og pasienter, som erfaringskonsulent Marianne Skaar og prof...

 • 09.05.2020
  Velkommen til webinar om covid-19

  NKRR har gleden av å invitere til webinar fredag 15. mai kl 08.45. Temaet er covid-19 og revmatisk sykdom.

 • 05.05.2020
  Artikkelanbefaling: Høyintensitets intervalltrening gir mindre fatigue

  Denne månedens artikkelanbefaling fra oss i NKRR er fra 2019 og rapporterer fra en studie utført ved NTNU i Trondheim. Forskerne undersøkte effekten av høyintensitets intervalltrening på sykdomsaktivitet og sykdomsoppfatning hos pasienter m...

 • 05.05.2020
  Digital disputas på NKRR

  Tuva Moseng har gjennomført en digital disputas på en avhandling om behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten. Hun er blant de første i landet som disputerer digitalt. 

 • 30.04.2020
  Har du spørsmål om koronaviruset og revmatisk sykdom?

  Vi vet at det er mange som har spørsmål rundt covid-19 og revmatisk sykdom. Det ønsker NKRR å gjøre noe med, og arrangerer derfor et webinar for å besvare de viktigste spørsmålene.

 • 29.04.2020
  Tuva Moseng disputerer 4. mai

  Tuva Moseng disputerer med en avhandling om behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten. Hun blir også en av de første i landet som disputerer digitalt.

 • 07.04.2020
  Artikkelanbefaling: Forhandlingsbasert eller brukersentrert praksis – hvilken tilnærming bør vi bruke?

  Månedens artikkel er fra 2002 og handler om brukermedvirkning. Forfatterne diskuterer modeller for brukermedvirkning, og hvordan respekt og myndighet kan forstås og omsettes i praksis.

 • 31.03.2020
  EULAR 2020 blir en virtuell konferanse

  EULAR, den europeiske organisasjonen som jobber med revmatisk sykdom, informerer om at årets konferanse vil bli en virtuell konferanse grunnet utbrudd av COVID-19.

 • 25.02.2020
  Artikkelanbefaling: De nyeste anbefalingene for behandling av kne-, hofte- og håndartrose

  Artrose er den vanligste form for leddsykdom, og de vanligste leddene som rammes er kne, hofte og hånd. Her får du de nyeste anbefalningene for behandling.

 • 20.02.2020
  Mer forskning på bedre behandling av hofte- og kneartrose

  Mer enn 300 000 nordmenn lever med diagnosen hofte- og kneartrose. Forskning viser at det er et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder behandlingen som tilbys pasientene. Det vil forskerne Tuva Moseng og Nina Østerås ved NKRR gjøre...

 • 19.02.2020
  NKRR får solid støtte

  Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset som forsker mest og får størst andel forskningsmidler av landets ikke-universitetssykehus. Ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) begynte det nye året særdeles bra og o...

 • 14.02.2020
  Nå blir det app for behandling av håndartrose

  Stiftelsen Dam annonserte nettopp at Anne Therese Tveter og Ingvild Kjeken hos NKRR har mottatt støtte til prosjektet HAPPY Hands. Så nå blir det app til folket!

 • 27.01.2020
  Verker det i hendene?

  Da kan det hende du har håndartrose, en av de aller vanligste revmatiske leddsykdommene. Med disse enkle øvelsene kan du redusere smertene og bedre funksjonen i hendene.

 • 27.01.2020
  Artikkelanbefaling: Når det er for vondt å være fysisk aktiv

  Bør vi bruke smertestillende for å klare å være fysisk aktive, eller trene?  Dette er en kjent utfordring for mange personer med revmatisk sykdom og for de som jobber med revmatologisk rehabilitering.

 • 22.01.2020
  Velkommen til Fagmøte!

  NKRR har gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte fredag 31. januar kl. 08.45. Temaet er: Rehabilitering med fokus på pasient-spesifikke mål og støttende oppfølging.

 • 16.01.2020
  Digital hjemmeoppfølging av pasientene

  Den teknologiske utviklingen åpner opp for nye måter å følge opp pasienter på, og avstandsoppfølging testes ut for stadig flere pasientgrupper. Nå vil NKRR ta et grep for pasienter ved revmatisk sykdom.

 • 15.01.2020
  NKRR og NBRR er 20 år!

  NKRR (Nasjonalt kompetansesenter for revmatologisk rehabilitering) og NBRR (Nasjonalt behandlingssenter for revmatologisk rehabilitering) har eksistert i 20 år. Dette ble feiret med taler, kake og sang.

 • 14.01.2020
  Fagdager for ergoterapeuter i revmatologi

  Hold av datoene 23. og 24. april - da blir det spennende fagdager her på Diakonhjemmet Sykehus!

 • 23.12.2019
  Hilde Berner Hammer blir professor fra 1. januar 2020

  Hilde blir Norges tredje kvinnelige professor innenfor revmatologi. Hun brenner for ultralyd og ønsker med dette professoratet på UiO å få flere studenter til å bruke metoden i diagnostikk av revmatiske sykdommer.

 • 20.12.2019
  Tore K. Kvien er Norges tredje mest siterte forsker

  Tore K. Kvien ved Diakonhjemmet Sykehus er Norges tredje mest siterte forsker. Suksessformelen er medvirkning og medforfatterskap i randomiserte kliniske studier publisert i ledende tidsskrifter.

 • 11.12.2019
  Veileder for biotilsvarende legemidler tilgjengelig

  Det Europeiske legemiddelbyrået, EMA, har laget ny veileder for bruk av biotilsvarende legemidler.

 • 11.11.2019
  Beste behandling ved hofte- og kneartrose

  Hva skjer når pasienter med hofte- og kneartrose får den behandlingen som forskning viser at fungerer best? Det har man undersøkt i en ny studie fra NKRR.

 • 21.10.2019
  Artikkelanbefaling: Mindfulness og søvn

  Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan gi bedre søvn hos personer med fibromyalgi.

 • 14.10.2019
  Mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner for fibromyalgi

  Antall publiserte artikler på mindfulness- og aksept baserte intervensjoner har økt de siste årene. Hvor mange av disse dreier seg om pasienter med fibromyalgi?

 • 08.10.2019
  Fagmøte om behandlingsanbefalinger for håndartrose

  NKRR har gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte om EULARs oppdaterte behandlingsanbefalinger ved håndartrose, fredag 25. oktober kl. 08.45.

 • 07.10.2019
  Artikkelanbefaling: Pasienter med «diffuse lidelser»

  Hvordan blir pasienter med «medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUS)» møtt hos fastlegen?

 • 23.09.2019
  Ny leder på NKRR

  Hilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

 • 19.09.2019
  Arver man artrose fra moren sin eller faren sin?

  Å vite hvem man arver ulike sykdommer fra kan være nyttig for å forbedre forebyggings- og behandlingspotensialet. En ny studie antyder nå at artrose er mer arvelig fra mor enn fra far. 

 • 16.09.2019
  Stor interesse for mål og målprosesser i rehabilitering

  Mål og målprosesser er et tema som engasjerer. Nylig var over femti deltakere fra Hallingdal samlet til en egen fagdag om dette temaet. NKRR bidro med faglig innhold.

 • 06.09.2019
  Oppdaterte anbefalinger for sykepleiere

  EULAR har oppdatert anbefalingene for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer.

 • 03.09.2019
  Artikkelanbefaling: Behandlingsanbefalinger ved artrose

  Den internasjonale artroseforskerforeningen OARSI har nettopp publisert en oppdatering av behandlingsanbefalingen ved artroses i hofter, knær og polyartrose (artrose i mange ledd).

 • 21.08.2019
  Artrose må tas på alvor tidlig i sykdomsforløpet

  Det viser en studie om gangfunksjon og risiko for hjerte- og karsykdom fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

 • 16.08.2019
  Velkommen til fagmøte om klinisk helsepsykologi

  NKRR har gleden av å ønske velkommen til fagmøte for helsepersonell fredag 30. august klokken 08.45. 

 • 08.08.2019
  Artikkelanbefaling: Sykdomsbyrden ved revmatiske muskel- og skjelettsykdommer

  En ny oversikt viser at revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer nå rangerer som nummer to på oversikten over årsakene til funksjonshemming globalt (years lived with disability).

 • 19.06.2019
  Artikkelanbefaling

  Denne artikkelanbefalingen er for helsepersonell som ønsker å ta et dypdykk i koblingen mellom den internasjonale klassifiseringen ICF og helseinformasjon. Målet med artikkelen å øke gjennomsiktigheten og påliteligheten i koblingsprosessen...

 • 13.06.2019
  Vant pris for beste abstract

  Stipendiat hos NKRR, ergoterapeut Else Marit H. Gravås, vant EULARs Health Professionals in Rheumatology Award for beste abstract på årets EULAR-kongress.

 • 07.06.2019
  Fagmøte om Klinisk verktøykasse

  Hvor godt kjenner du Klinisk verktøykasse? Bli med på et dypdykk i mulighetene som ligger i Klinisk verktøykasse på fagmøtet fredag 21. juni fra 08.45 til 09.15.

 • 06.06.2019
  Lanserer artrosekurs på nett

  Mer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell.

 • 27.05.2019
  Artikkelanbefaling: Hva påvirker pasientens valg av behandlingstiltak?

  Denne artikkelen kan gi helsepersonell økt innsikt i hva som styrer pasientens valg av tiltak for å mestre egen sykdom bedre. Hva venner og familie mener om tiltaket ser ut til å ha stor betydning for pasientens beslutning.

 • 22.05.2019
  Nyutviklede kvalitetsindikatorer for rehabilitering

  Med støtte fra Helsedirektoratet har forskere ved NKRR ledet utvikling og pilottesting av et sett med kvalitetsindikatorer for rehabilitering innen muskel-skjelettfeltet.

 • 20.05.2019
  Sykepleierprisen til Heidi A. Zangi

  Sykepleier og forsker ved NKRR, Heidi A. Zangi, ble nylig tildelt Sykepleierprisen for sin innsats for mennesker med revmatisk sykdom nasjonalt og internasjonalt, og at hun gjennom årene har veiledet og inspirert sykepleiere som jobber med revmatologi.

 • 15.05.2019
  Forskningspris til to doktorgradsstipendiater

  Da verdens største artrosekonferanse, OARSI, nylig gikk av stabelen i Canada ble to doktorgradsstipendiater fra Revmatologisk avdeling og NKRR tildelt prisen Young Investigator Award.

 • 13.05.2019
  Ledige stillinger hos NKRR

  Nå er det ledig to spennende stillinger ved NKRR. Vi søker både ny leder og prosjektkoordinator. Søknadsfrist 5. juni.

 • Lege og pasient samtale
  08.05.2019
  Artikkelanbefaling: Forebygging av urinsyregiktanfall

  I denne artikkelen fra det anerkjente tidsskriftet The Lancet vises det at det er mulig å forbygge nye anfall med urinsyregikt. Vi har laget en kort omtale av artikkelen, så kan du velge selv om du ønsker å fordype deg i den.

 • 02.05.2019
  Fagmøte om EULARs anbefalinger for fysisk aktivitet

  10. mai har NKRR gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte om EULARs nye anbefaligner for fysisk aktivitet og trening for personer med inflammatorisk leddsykdom og artrose.

Fant du det du lette etter?